Berichten in de categorie 'verkeer'

In de wielen

Het is bekend: verkeerswethouder Dekker (GroenLinks) heeft het niet altijd makkelijk met CDA-bestuurders die Verkeer in portefeuille hebben. Eerst was het vaak heibel met gedeputeerde Henk Bleker, en het ziet er niet naar uit dat zijn opvolger Marc Jager (CDA) een andere koers gaat volgen. En†aan minister Eurlings (ook CDA) moet ze een realistische variant voor de Zuidelijke ringweg voorleggen. Diezelfde Eurlings rijdt haar nu ook op een andere manier in de wielen…

Het is al een†paar jaar bekend, de gemeente Groningen zit hoog met de leges voor rijbewijzen. Zelfde papiertje†(of pasje tegenwoordig), maar in Groningen duurder dan in de meeste andere gemeenten.†Op zich geen nood, meerdere gemeenten zaten te hoog. Wel had†Eurlings de gemeenten al gewaarschuwd: jullie gaan de leges binnen twee jaar verlagen of anders doe ik het.

Ik weet niet waarom, maar in de gemeente Groningen heeft dit niet tot†merkbare aanpassingen geleid, ondanks aandringen van (delen van) de raad. Sterker nog: Groningen staat met stip op de tweede plaats van†gemeenten met het duurste rijbewijs. We hoeven alleen Deventer voor ons te†dulden.

En de verschillen zijn ook niet mals, want waar een argeloze burger in Groningen meer dan Ä 60 moet betalen voor een rijbewijs, kan dat in veel gemeenten tientjes goedkoper. Zeker in tijden van recessie geen misselijk bedrag, en intussen heeft de JOVD ook aangegeven dit ongehoord te vinden.

Over bedragen gesproken: vanavond hoorde ik in de commissie FinanciŽn & Veiligheid dat deze kwestie de gemeente Ä 400.000 per jaar gaat kosten. Dus niet alleen de verkeerswethouder, maar ook de wethouder financiŽn heeft last van Eurlings.

Ik heb eerder gemeld dat wat mij betreft niet direct de Pavlov-reactie van verhoging van andere tarieven moet worden gekozen, maar dat we eerst eens kritisch kijken naar onze eigen organisatie. Enige bescheidenheid lijkt me hier op z’n plaats, want als op ťťn na alle andere gemeenten het (veel) goedkoper kunnen, dan zit er bij ons†toch echt iets niet goed!

2 reacties mei 20th, 2009

Strijdbijl begraven

Tegen de achtergrond van voortgezette onderhandelingen†over de Zuidelijke Ringweg, lijkt de kwestie van de N361 (Koningslaagte) helemaal weg te vallen. Geheel ten onrechte, want als de tunneldiscussie nu niet gevoerd zou zijn, had de N361 garant gestaan voor behoorlijk wat politiek tumult en dito†media-aandacht. Wat is er aan de hand?

De N361, zoals die nu is,†nadert de Stad vanuit het Noorden door Gronings platteland, doorkruist een ecologisch belangrijk gebied, gaat een stukje langs het kanaal en takt dan aan bij de Noordzeebrug. Een belangrijke weg voor veel forenzen die vanuit het Hogeland de Stad in willen komen. Een stukje weg ook met geschiedenis, want de discussie over een ander tracť speelt al langer, en ligt voor de Stad gevoelig omdat ter plekke de Koningslaagte ligt.

Kort en goed komt het er nu op neer dat de Provincie (het bevoegde overheidsorgaan op dit punt) besloten heeft tot een voorkeurstracť dat de Koningslaagte schampt. Ziedaar de klassieke tegenstelling tussen ecologie en bereikbaarheid. Maar er daagt nog een andere klassieke tegenstelling, namelijk die tussen Stad en Provincie. Want ondanks verschillende overleggen op het hoogste niveau, in aanwezigheid van de burgemeester en de CdK, zijn Stad en Provincie er niet uitgekomen. Op zich nog geen schande, ieder z’n mening, zou je kunnen zeggen.

Ware het niet dat er veel meer speelt tussen het Stadhuis en het Provinciehuis, zoals bijvoorbeeld de financiering van de tram en†de kwestie van†de Zuidelijke Ringweg. We komen elkaar dus regelmatig tegen en hebben elkaar gewoon nodig. Het was niet voor niks dat de CU eerder al opriep tot een fatsoenlijke discussie.

Juist hier gaat het mis, want het college heeft bezwaren ingediend tegen het besluit van Provinciale Staten. “College op oorlogspad” kopte het Dagblad, en zo’n aanvallende houding lijkt me niet bevorderlijk voor de eerdergenoemde overige onderhandelingen. Dat vond de PvdA ook toen er weer schot kwam in de tram (”bestuurders†besturen weer“, zei Arjan de Rooij), maar het is sindsdien erg stil geworden. Komende cie. B&V maar eens kijken of die mening nog steeds staat.

Intussen lijkt het erop, dat het college in zijn aanvalshouding niet gedekt wordt door een meerderheid in de raad. Ze hebben ook niet de moeite genomen om ons vooraf te vragen (ook zo iets), maar als de PvdA z’n rug recht houdt, zou er met CDA, VVD en wellicht ook CU een meerderheid zijn om de strijdbijl te begraven en ons te richten op de rest van de discussies. Eens kijken of we a.s. woensdag†tot ontwapening kunnen overgaan.

1 reactie februari 28th, 2009

Asfaltridder

Het stond vanochtend in de krant (dus het is echt waar): de PvdA zoekt steun anti tunnel. Voor de intimi is met deze titel direct duidelijk wat wordt bedoeld. De PvdA wil, net als CDA en D66 geen tunnel maar wel tempo voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Minder helder is dat deze hartekreet van de sociaaldemocraten een uitvloeisel is van de vorige commissie Beheer & Verkeer, die voor verkeerswethouder Dekker (GroenLinks)†steun voor de tunnelvariant opleverde. Uit onverwachte hoek.

Het was niet de eerste keer dat we het over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg hadden, en a.s. dinsdag (24-02) doen we het weer, maar het was wel een heel bijzondere. Op initiatief van de ChristenUnie en de VVD werd het punt geagendeerd en zij vroegen†fracties†zich uit te spreken over welke variant hun voorkeur had. Jammer alleen, en ook niet zo sjiek, was dat Inge Jongman (CU) en Jan Evenhuis (VVD) zich vervolgens†op de vlakte hielden en zelf geen voorkeur aangaven.

Erger is dat deze opstelling ervoor zorgde dat de meerderheid van de raadscommissie zich ervoor uitsprak om de tunnelvariant nog niet te laten vallen. Wethouder Dekker kan ook tellen en incasseerde deze uitspraak lichtelijk verbaasd. Naast PvdA en CDA sloot†D66 zich aan bij de groep die de tunnel als onhaalbaar ziet en het voor mogelijk houdt dat deze variant ons veel kostbare tijd gaat kosten. Maar deze drie vormen nog geen meerderheid (17 zetels).

Ik reken de CU dit debat niet zo aan, want als een wat meer links geŲriŽnteerde partij kan ik mij hun opstelling voorstellen, GroenLinks wil bijvoorbeeld ook alle varianten eerst ernstig doorrekenen. Maar van de opstelling van de VVD snap ik helemaal niks meer. Vorige week was dť kans om Dekker haar volstrekt onrealistische want onbetaalbare tunnelvariant uit handen te slaan en de weg vrij te maken voor een realistische variant die op tijd (deadline mei) klaar is.

Om onbegrijpelijke redenen lieten zij deze kans lopen, terwijl zij ook geen dekking hebben voor de 400 miljoen die de tunnel volgens de huidige berekeningen moet kosten.†Met de vijf zetels van de VVD was er een duidelijke meerderheid anti tunnel geweest en hadden we spijkers met koppen geslagen. En je hoeft toch geen overdreven asfaltridder te zijn om het opzetje van Dekker (tunnelvariant als excuus voor verdere vertraging) te doorzien en nu orde op zaken te stellen? Nee, de VVD heeft een gouden kans laten lopen.

Maar kijk nou eens, a.s. dinsdag krijgen Evenhuis en de zijnen een nieuwe kans in de extra cie. B&V. Tenzij de VVD-geldmachine echt bestaat, lijkt het me ook voor hun eigen profiel beter om zich het zand uit de ogen te wrijven en scherp te gaan zien wat hier en nu voor de bereikbaarheid van de stad noodzakelijk is.

15 reacties februari 21st, 2009

Op stelten

Het spel is op de wagen! In zijn nieuwjaarsspeech verwijt gedeputeerde Henk Bleker (CDA) het college van B&W gebrek aan daadkracht en medewerking als het gaat om de†Zuidelijke ringweg. De Stad heeft volgens Bleker straks een type Opstelten nodig, iemand die van aanpakken weet. Nu weet verantwoordelijk wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van aanpakken en Bleker zelf ook, maar ze halen niet het beste in elkaar naar boven. We moeten uitkijken dat deze discussie ons niet heel veel gaat kosten.

Inhoudelijk ben ik het grotendeels eens met†Bleker. Als er ťťn project is waarvoor nu bestuurlijk een sense of urgency†nodig is, dan is dat wel de aanpak van de Zuidelijke ringweg. We kunnen ons geen vertraging veroorloven, want in mei zal er hoe dan ook een bestuurlijke voorkeursvariant moeten liggen, om het geld van minister Eurlings (CDA) op te halen. En ik heb ook nog niet het gevoel dat het college van B&W voldoende doorheeft dat het nu erop of eronder is.

Terwijl die sense of urgency er vorig jaar al was in de Groninger gemeenteraad. Op het moment dat de tunnelvariant in beeld kwam, heb ik al gezegd dat dit best uitgezocht mocht worden, maar dat dat†in geen geval†mocht leiden tot vertraging van de besluitvorming. Nee, zei wethouder Dekker, dat kan allemaal en we gaan hard bezig.

Eind vorig jaar is opnieuw gesproken over de Zuidelijke ringweg en is door bijna de voltallige commissie aangedrongen op spoed, spoed, spoed. Met name ook Arjan de Rooij (PvdA) gaf aan dat het nu menens is. Wethouder Dekker kwam toen opnieuw met haar adagium dat ze niet over 20 jaar wakker wilde worden en dan moest erkennen dat ze onder druk te snel tot een bepaalde variant was gekomen. Natuurlijk pure demagogie, want†ik kan met evenveel recht beweren dat ik niet over 20 jaar†wakker wil worden en dan met lede ogen moet aanzien hoe we een wereldkans voor verbetering van de bereikbaarheid van de Stad hebben verprutst.

En je moet er toch niet aan denken dat straks de introductie van een onhaalbare tunnelvariant leidt tot kostbare vertraging van het hele project! Dat moeten we ons nooit laten gebeuren. En dat moet de linkse coalitie zch ook niet laten gebeuren, want nu op dit dossier falen is over een jaar een dankbaar punt voor de verkiezingscampagne!

Maar zo wil ik het niet: ik reken op steun van de PvdA en al die andere partijen die inzien dat we voor de bereikbaarheid van de stad nu volle bak moeten gaan. Bleker en Dekker moeten eruit komen; desnoods moeten Van den Berg en Wallage (beiden PvdA) optreden, want wachten op een nieuwe Opstelten kunnen we ons niet veroorloven!

1 reactie januari 10th, 2009

Stopverbod

Soms heb je in de raadscommissie mooie principiŽle discussies. Vaak is er dan geen pers (meer) bij, maar dat mag de pret niet drukken. Afgelopen commissie Beheer & Verkeer hadden we er zo ťťn, namelijk de discussie over het stopverbod bij scholen. En de discussie zinde de wethouder van Verkeer niet. Mij zint haar opstelling niet.

De ChristenUnie-fractie had de principiŽle vraag op tafel gelegd: voer je een stopverbod direct voor alle scholen in, of alleen voor de scholen die dat willen? Aan het begin van het debat gaf Inge Jongman (CU) echter†aan dat ze er al uit was, het moest direct maar integraal. Gelukkig volgde er nog een debat en tot ontsteltenis van de wethouder bleek dat een meerderheid van in ieder geval PvdA, CDA en VVD het van de scholen af wilde laten hangen.

Eerst een interruptie van Hans-Paul Klijnsma (GL), “of het CDA dan de verkeersveiligheid niet meer van belang vond.” Natuurlijk vinden we die van belang, maar we vinden ook de verantwoordelijkheid van in eerste instantie de ouders en in tweede instantie die van de scholen van belang. Het verschil van mening zit dan ook niet zozeer in de verkeersveiligheid, maar wel in onze opvatting over de rol van de overheid.

Inhoudelijk maakte het overigens weinig meer uit, want de over de opstelling van de raadsmeerderheid geschokte wethouder kon nog uitbrengen dat alle 52 scholen vůůr een stopverbod waren. Eind goed, al goed, en toch een mooie principiŽle discussie gehad.

Maar deze discussie heeft ook nog een staartje. Want de wethouder gaf al die raadsfracties die niet bij voorbaat van bovenaf bij elke school een stopverbod wilden opleggen een veeg uit de pan. Hoe haal je het in je hoofd en het werkt ook preventief.

Maar eind oktober 2006 heeft de CDA-fractie al schriftelijke vragen gesteld†met het verzoek een stopverbod in te stellen aan de Verbetering bij OBS De Ploeg (Hoogkerk). Een school die nota bene om een stopverbod vroeg. Antwoord college: stopverbod niet nodig. (!!?)

Blijkbaar heeft het verheven principe van een stopverbod voor allen pas na oktober 2006 toegeslagen. Ik vind het allemaal prima, maar dan zou het de wethouder sieren in het debat wat minder hoog van de principiŽle toren te blazen.

2 reacties december 6th, 2008

Vorig bericht


Kalender

mei 2024
M D W D V Z Z
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Berichten per maand

Berichten naar categorie