Archief van februari, 2009

Strijdbijl begraven

Tegen de achtergrond van voortgezette onderhandelingen†over de Zuidelijke Ringweg, lijkt de kwestie van de N361 (Koningslaagte) helemaal weg te vallen. Geheel ten onrechte, want als de tunneldiscussie nu niet gevoerd zou zijn, had de N361 garant gestaan voor behoorlijk wat politiek tumult en dito†media-aandacht. Wat is er aan de hand?

De N361, zoals die nu is,†nadert de Stad vanuit het Noorden door Gronings platteland, doorkruist een ecologisch belangrijk gebied, gaat een stukje langs het kanaal en takt dan aan bij de Noordzeebrug. Een belangrijke weg voor veel forenzen die vanuit het Hogeland de Stad in willen komen. Een stukje weg ook met geschiedenis, want de discussie over een ander tracť speelt al langer, en ligt voor de Stad gevoelig omdat ter plekke de Koningslaagte ligt.

Kort en goed komt het er nu op neer dat de Provincie (het bevoegde overheidsorgaan op dit punt) besloten heeft tot een voorkeurstracť dat de Koningslaagte schampt. Ziedaar de klassieke tegenstelling tussen ecologie en bereikbaarheid. Maar er daagt nog een andere klassieke tegenstelling, namelijk die tussen Stad en Provincie. Want ondanks verschillende overleggen op het hoogste niveau, in aanwezigheid van de burgemeester en de CdK, zijn Stad en Provincie er niet uitgekomen. Op zich nog geen schande, ieder z’n mening, zou je kunnen zeggen.

Ware het niet dat er veel meer speelt tussen het Stadhuis en het Provinciehuis, zoals bijvoorbeeld de financiering van de tram en†de kwestie van†de Zuidelijke Ringweg. We komen elkaar dus regelmatig tegen en hebben elkaar gewoon nodig. Het was niet voor niks dat de CU eerder al opriep tot een fatsoenlijke discussie.

Juist hier gaat het mis, want het college heeft bezwaren ingediend tegen het besluit van Provinciale Staten. “College op oorlogspad” kopte het Dagblad, en zo’n aanvallende houding lijkt me niet bevorderlijk voor de eerdergenoemde overige onderhandelingen. Dat vond de PvdA ook toen er weer schot kwam in de tram (”bestuurders†besturen weer“, zei Arjan de Rooij), maar het is sindsdien erg stil geworden. Komende cie. B&V maar eens kijken of die mening nog steeds staat.

Intussen lijkt het erop, dat het college in zijn aanvalshouding niet gedekt wordt door een meerderheid in de raad. Ze hebben ook niet de moeite genomen om ons vooraf te vragen (ook zo iets), maar als de PvdA z’n rug recht houdt, zou er met CDA, VVD en wellicht ook CU een meerderheid zijn om de strijdbijl te begraven en ons te richten op de rest van de discussies. Eens kijken of we a.s. woensdag†tot ontwapening kunnen overgaan.

1 reactie februari 28th, 2009

Asfaltridder

Het stond vanochtend in de krant (dus het is echt waar): de PvdA zoekt steun anti tunnel. Voor de intimi is met deze titel direct duidelijk wat wordt bedoeld. De PvdA wil, net als CDA en D66 geen tunnel maar wel tempo voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Minder helder is dat deze hartekreet van de sociaaldemocraten een uitvloeisel is van de vorige commissie Beheer & Verkeer, die voor verkeerswethouder Dekker (GroenLinks)†steun voor de tunnelvariant opleverde. Uit onverwachte hoek.

Het was niet de eerste keer dat we het over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg hadden, en a.s. dinsdag (24-02) doen we het weer, maar het was wel een heel bijzondere. Op initiatief van de ChristenUnie en de VVD werd het punt geagendeerd en zij vroegen†fracties†zich uit te spreken over welke variant hun voorkeur had. Jammer alleen, en ook niet zo sjiek, was dat Inge Jongman (CU) en Jan Evenhuis (VVD) zich vervolgens†op de vlakte hielden en zelf geen voorkeur aangaven.

Erger is dat deze opstelling ervoor zorgde dat de meerderheid van de raadscommissie zich ervoor uitsprak om de tunnelvariant nog niet te laten vallen. Wethouder Dekker kan ook tellen en incasseerde deze uitspraak lichtelijk verbaasd. Naast PvdA en CDA sloot†D66 zich aan bij de groep die de tunnel als onhaalbaar ziet en het voor mogelijk houdt dat deze variant ons veel kostbare tijd gaat kosten. Maar deze drie vormen nog geen meerderheid (17 zetels).

Ik reken de CU dit debat niet zo aan, want als een wat meer links geŲriŽnteerde partij kan ik mij hun opstelling voorstellen, GroenLinks wil bijvoorbeeld ook alle varianten eerst ernstig doorrekenen. Maar van de opstelling van de VVD snap ik helemaal niks meer. Vorige week was dť kans om Dekker haar volstrekt onrealistische want onbetaalbare tunnelvariant uit handen te slaan en de weg vrij te maken voor een realistische variant die op tijd (deadline mei) klaar is.

Om onbegrijpelijke redenen lieten zij deze kans lopen, terwijl zij ook geen dekking hebben voor de 400 miljoen die de tunnel volgens de huidige berekeningen moet kosten.†Met de vijf zetels van de VVD was er een duidelijke meerderheid anti tunnel geweest en hadden we spijkers met koppen geslagen. En je hoeft toch geen overdreven asfaltridder te zijn om het opzetje van Dekker (tunnelvariant als excuus voor verdere vertraging) te doorzien en nu orde op zaken te stellen? Nee, de VVD heeft een gouden kans laten lopen.

Maar kijk nou eens, a.s. dinsdag krijgen Evenhuis en de zijnen een nieuwe kans in de extra cie. B&V. Tenzij de VVD-geldmachine echt bestaat, lijkt het me ook voor hun eigen profiel beter om zich het zand uit de ogen te wrijven en scherp te gaan zien wat hier en nu voor de bereikbaarheid van de stad noodzakelijk is.

15 reacties februari 21st, 2009

Stormbal

Ze zijn†er niet gerust op, bij D66: na aanvankelijk enthousiasme voor het Forum onder publiek en politiek signaleert fractievoorzitter Elco van der Wilt nu een afbrokkelend draagvlak en stelt hier vragen over aan het college. De vraag is of D66, als verklaard voorstander van het Forum, hiermee niet zelf bijdraagt aan het beeld dat ze willen tegengaan, namelijk een afkalvend enthousiasme voor dit grote project.

Van der Wilt heeft ontegenzeggelijk een punt: we zijn na de breed gedragen keuze voor het ontwerp van NL Architects nu twee jaar verder, er is sprake van uitstel tot 2015 en het geld is nog niet rond. De tegengeluiden over de omvang van het gebouw en de omvang van de kosten nemen toe: te groot, te duur, te cultuur.

En het culturele veld wil weten waar ze met een speler als het Forum aan toe zijn, terwijl we nog tot juni moeten wachten voor het college met een definitief plan komt, inclusief financiering.

D66 hijst nu de stormbal en legt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het draagvlak bij het college. Maar deze vragen op dit moment stellen zal het draagvlak niet doen toenemen. En wat moet het college antwoorden anders dan: “We werken er hard aan en weten zeker dat het goed komt, in juni hoort u (zoals afgesproken) meer?”

Als verklaard voorstanders al met deze zorgen naar buiten komen, bevindt het Forum zich in zwaar weer. Ik denk dat het college deze actie van†D66, die ongetwijfeld als steun is bedoeld, toch niet als steun zal ervaren.

3 reacties februari 11th, 2009

Uitgerookt

Gisteren (06-02) was Groningen voor even de rokershoofdstad van Nederland. Zowel de†regionale als landelijke media deden verslag van de optocht van sympathisanten van het eerste door het OM vervolgde cafť. Onder hen oud-minister Verdonk (TON) die probeerde iets van haar verdampte achterban terug te winnen. De tocht ging van het cafť aan het Schuitendiep naar de Rechtbank aan het Guyotplein, nog een aardige tippel…

Het is bekend dat†ik eerder†burgemeester Wallage heb opgeroepen om horeca-inrichtingen die het rookverbod naast zich neerlegden, aan te pakken. Want het rookverbod geldt voor ieder cafť en kroegbazen die zich daar om principiŽle of financiŽle redenen niet aan houden, verpesten het voor de rest. Samen uit, samen thuis.

Dit laat onverlet dat je verschillend kunt denken over het rookverbod, net als over maximumsnelheden voor op de snelweg of over belastingtarieven. Je hoeft alleen niet vreselijk rechtstatelijk te zijn ingesteld om je te realiseren dat al die regels democratisch zijn vastgesteld. Verdonk heeft het pleit al in Den Haag verloren, en daar kan de Groningse rechter ook weinig aan veranderen.

En intussen mag†de andere kant†ook wel eens belicht worden.†Het rookverbod wordt betuttelend genoemd, maar†ik hoor geregeld dat mensen er blij†mee†zijn:†dat ze nu eindelijk een biefstukje kunnen eten zonder in de dampen van andere restaurantbezoekers te zitten, en dat†je gerust een avondje kunt uitgaan zonder†dat er een†penetrante rooklucht†in je kleren blijft hangen.†En hoe zat het ook alweer met meeroken?

Reageer februari 7th, 2009

Ten halve en ten hele

Het is gelukt!†Na stevige druk vanuit de oppositie heeft wethouder Josť van Schie (PvdA) in de commissie Onderwijs & Welzijn (04-02) gemeld dat ze toch een gesprek aangaat met de initiatiefnemers voor een wijkvoorziening voor Gravenburg en De Held. Soms kost het even tijd, maar ten halve gekeerd is beter dan ten hele gedwaald!

Ik ben blij met deze beslissing van het college. De eerste reactie van het college (’njet’) was al moeilijk te begrijpen, zeker tegen de achtergrond van de wens van het college om meer voorzieningen in wijken te realiseren. En ook gezien de†gemelde inzet om burgerparticipatie meer vorm te geven, na verschillende zeperds waaronder recent (eind vorig jaar) nog†De Brugwachter.

Ook in het buurtstallingendossier heeft de wethouder eieren voor haar geld gekozen, al was de situatie daar anders. Het dossier kreeg Murphy-achtige trekjes en de weerstand kwam nu grotendeels van de betrokkenen zelf, alhoewel die prima banden met de oppositie hebben.

Interessant is de vraag is of we hier nu een trendbreuk te pakken hebben. Zal het college waarmaken wat men zegt te ambiŽren, namelijk mensen vroegtijdig bij ontwikkelingen te betrekken en samen op te trekken voor een optimaal eindresultaat, zowel qua resultaat als snelheid?

Ik hoop het van ganser harte, want ik geloof in echte burgerparticipatie: niet “u vraagt wij draaien”, niet alleen het wegnemen van weerstand of het kweken van draagvlak, maar serieuze interesse in de inbreng van burgers en de bereidheid de eigen plannen aan te passen.

Ik hoop dat dit een ommekeer is en dat de initiatiefnemers voor Gravenburg/De Held hiervan gaan profiteren. Wij zullen er in de tussentijd in ieder geval voor zorgen, wat de uitkomst van het gesprek ook is, dat het initiatief voluit in de commissie besproken wordt.

8 reacties februari 4th, 2009


Kalender

februari 2009
M D W D V Z Z
« Jan   Mrt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Berichten per maand

Berichten naar categorie