Archief van januari, 2011

Onheilsprofeet

Het maakte wel indruk, die motie van afkeuring in de raad van vandaag. Misschien nog wel meer dan de indieners hadden verwacht. De reactie van de meeste coalitiefracties was weer ongekend plat; jammer, want één laagje dieper lag de reden voor het CDA om deze motie mee in te dienen.

De SP speelde de vermoorde onschuld: “nu doet het college wat de raad wil en dan is het nog niet goed”, aangevuld door de verzuchting van D66 “dat het college het niet goed kón doen”. Zielig, hè? Natuurlijk was dat niet de reden, net zo min als dat de juridische strudbijl nu is begraven (ben ik blij mee), dat er een commissie komt (ben ik vóór), dat de commissie eenzijdig ingevuld is (vind ik wel, maar daar ga je niet om tegenstemmen) en dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om het concept zo te verbeteren dan PS met de 35 miljoen over de brug komen (zelfs daar ben ik vóór, heb tegen moties gestemd die dat concept nu al willen loslaten).

Nee, de echte reden zit in de houding van het college in dit dossier, nu verwoord door wethouder Schroor (D66). Want hij bestond het om te stellen dat het college achteraf gezien misschien wel anders had kunnen handelen, maar dat achteraf praten altijd makkelijk is. Niks makkelijk, ik heb hem er toen expliciet voor gewaarschuwd dat het geld wel eens niet rond zou komen en dat heeft hij en eerder De Vries (PvdA) volledig in de wind geslagen. En dit dan als makkelijk achteraf gepraat te betitelen, is wel heel brutaal.

Hiermee bij interruptie geconfronteerd hield het college die lijn vol. Ja, zo wordt het een wat, als-discussie en dan heb je altijd wel een keer beet. Pardon? Ik maak een inschatting van de politieke kansen voor het Forum die anders is dan die van het college (dat kan), ik houd die consequent jarenlang vol, dan gebeurt waar ik voor waarschuwde, en dan is het opeens een wat, als discussie?

Zo gebeurt het dat het CDA, altijd bereid tot constructief debat, voorstander van het Forum-concept maar scherp op het geld, stelselmatig door de coalitie van zich af wordt geduwd. “U hebt geen visie”, mijn opmerkingen werden als doemdenken opzij gezet. En ach, zelfs dat kan je in de politiek gebeuren. Maar dat deze consequente lijn doodleuk als makkelijk achterafpraten wordt betiteld, doet groot onrecht aan de oprechte insteek die mijn fractie steeds heeft gekozen en zet al die mensen, die zich hierin herkennen, in de kou.

Ja, zegt collega De Rooij (PvdA), met zo’n motie is het wel duidelijk dat sommige partijen zich niet lenen voor het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Nog los van de arrogantie van die opmerking op zich, vind ik juist dat de PvdA hier op bestuurlijk vlak het nodige laat liggen. Ik zou het groots hebben gevonden als die fractie wat meer erkenning zou laten zien van door anderen ingenomen standpunten, die later dichter bij de werkelijkheid bleken te liggen dan het eigen ongenuanceerde pro-Forumverhaal.

Conclusie: het is pas echt makkelijk om iemand als doemdenker weg te zetten, maar je hoefde heus geen onheilsprofeet te zijn om te zien dat het college en de coalitie hier de tekenen des tijds niet op waarde hebben weten te schatten. Als ik nou niks gezegd had, was de verbolgenheid over de motie terecht geweest, maar nu zouden deze wethouders en deze fracties toch echt iets meer naar zichzelf moeten kijken.

10 reacties januari 26th, 2011

Uit de school

We hebben wel eens kritiek geuit op te laat informeren, neem bijv. de kwestie over de Damsterdiepgarage, waarbij wethouder Dekker (GL) te laat kwam met de extra kosten. Wethouder De Vries (PvdA) heeft nu een nieuwe vorm van informeren ontdekt, en die kan ook niet!

Op 7 januari stond het groot in de krant: stoppen met Forum kost 45 miljoen. Als je even doorlas, zag je dat dat een uitspraak was van De Vries, gedaan tijdens de ALV van de PvdA over het Forum. Toen nieuws, omdat het afweek van eerder genoemde bedragen van 58 miljoen. Vandaag, 12 januari, was het actualiteitendebat over het Forum, en daarin kregen we voor het eerst een onderbouwing van de kosten, namelijk 40-50 miljoen.

Hier gebeurt iets vreemds. In het actualiteitendebat vroeg ik of De Vries inderdaad die 45 miljoen eerder aan zijn ALV dan aan de raad bekend had gemaakt. Zijn antwoord begon met een exposé over wat partijleden tijdens die bewuste ALV allemaal over het Forum hadden gezegd. Heb ik geen boodschap aan. Bij interruptie gaf hij aan dat hij het weliswaar gezegd had, maar niet als wethouder. Dat hij informatie zou hebben gedeeld die hij alleen maar kon weten uit hoofde van zijn wethouderschap, ontkende hij.

Het moet niet gekker worden! Vaststaat dat die 45 mln op het moment van de sociaaldemocratische ALV nog niet bij de raad bekend was. En vast staat dat De Vries het bedrag genoemd heeft. Dan zijn er twee smaken: of hij heeft die mededeling als wethouder gedaan en daarmee wel een heel creatieve invulling aan zijn informatieplicht gegeven. Je kan ook te actief zijn! Als ik de volgende keer iets wil weten over een cruciaal onderwerp als het Forum, moet ik blijkbaar naar de ALV van de PvdA om het laatste nieuws te horen. Straks heeft wethouder Schroor ook een nieuwtje en moet ik ook naar de ALV van D66?!

Of De Vries heeft het niet als wethouder gedaan; zijn ontkenning in de raad leek die richting op te wijzen. Maar dan heeft hij als partijlid informatie onder partijgenoten gedeeld die hij alleen maar kende omdat hij ook wethouder is! Uit de school klappen noemen we dat en daar hoort de raad des te meer verontwaardigd over te zijn.

Ik vind beide gevallen niet kunnen. Over dit soort zaken moet de raad als eerste geïnformeerd te worden en dat is hier hoe dan ook niet gebeurd. Dit mag geen vrijbrief voor wethouders te zijn om overal maar wat te roepen als hun dat uitkomt. Zeker niet als je raadsfracties wel (en terecht) de maat neemt over het lekken van informatie!

Uiteraard probeerde De Vries met enige humor zijn uitglijder te bagatelliseren: “Ik zat er toch dichtbij!” Leuk als vorm van brutale humor, maar verre van rolvast. Als een raad deze vorm van informeren accepteert, dan zijn we ver van huis.

5 reacties januari 12th, 2011


Kalender

januari 2011
M D W D V Z Z
« Dec   Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Berichten per maand

Berichten naar categorie