Strijdbijl begraven

28 februari 2009

Tegen de achtergrond van voortgezette onderhandelingen†over de Zuidelijke Ringweg, lijkt de kwestie van de N361 (Koningslaagte) helemaal weg te vallen. Geheel ten onrechte, want als de tunneldiscussie nu niet gevoerd zou zijn, had de N361 garant gestaan voor behoorlijk wat politiek tumult en dito†media-aandacht. Wat is er aan de hand?

De N361, zoals die nu is,†nadert de Stad vanuit het Noorden door Gronings platteland, doorkruist een ecologisch belangrijk gebied, gaat een stukje langs het kanaal en takt dan aan bij de Noordzeebrug. Een belangrijke weg voor veel forenzen die vanuit het Hogeland de Stad in willen komen. Een stukje weg ook met geschiedenis, want de discussie over een ander tracť speelt al langer, en ligt voor de Stad gevoelig omdat ter plekke de Koningslaagte ligt.

Kort en goed komt het er nu op neer dat de Provincie (het bevoegde overheidsorgaan op dit punt) besloten heeft tot een voorkeurstracť dat de Koningslaagte schampt. Ziedaar de klassieke tegenstelling tussen ecologie en bereikbaarheid. Maar er daagt nog een andere klassieke tegenstelling, namelijk die tussen Stad en Provincie. Want ondanks verschillende overleggen op het hoogste niveau, in aanwezigheid van de burgemeester en de CdK, zijn Stad en Provincie er niet uitgekomen. Op zich nog geen schande, ieder z’n mening, zou je kunnen zeggen.

Ware het niet dat er veel meer speelt tussen het Stadhuis en het Provinciehuis, zoals bijvoorbeeld de financiering van de tram en†de kwestie van†de Zuidelijke Ringweg. We komen elkaar dus regelmatig tegen en hebben elkaar gewoon nodig. Het was niet voor niks dat de CU eerder al opriep tot een fatsoenlijke discussie.

Juist hier gaat het mis, want het college heeft bezwaren ingediend tegen het besluit van Provinciale Staten. “College op oorlogspad” kopte het Dagblad, en zo’n aanvallende houding lijkt me niet bevorderlijk voor de eerdergenoemde overige onderhandelingen. Dat vond de PvdA ook toen er weer schot kwam in de tram (”bestuurders†besturen weer“, zei Arjan de Rooij), maar het is sindsdien erg stil geworden. Komende cie. B&V maar eens kijken of die mening nog steeds staat.

Intussen lijkt het erop, dat het college in zijn aanvalshouding niet gedekt wordt door een meerderheid in de raad. Ze hebben ook niet de moeite genomen om ons vooraf te vragen (ook zo iets), maar als de PvdA z’n rug recht houdt, zou er met CDA, VVD en wellicht ook CU een meerderheid zijn om de strijdbijl te begraven en ons te richten op de rest van de discussies. Eens kijken of we a.s. woensdag†tot ontwapening kunnen overgaan.

Bericht onder: Bestuur, verkeer

1 reactie Voeg eigen reactie toe

 • 1. Kees Huizenga  |  02 maart 2009 om 14:17

  Wat betreft de omstreden N361 door de Koningslaagtepolder: het beroepschrift van B&W van Groningen tegen het Tracťbesluit van PS van Groningen: het college van B&W wordt hierin gesteund door zeker de collegepartijen. Dit is een raadsmeerderheid. Hopelijk door een unanieme gemeenteraad, hoewel het een collegebevoegdheid betreft om in administratief beroep te gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.
  Pikante noot: er gaat veel verkeer vanuit Beijum en naar Beijum via de N361. In Beijum wonen meer inwoners dan in Bedum of Winsum. Met name de Dorpsraad Noorderhoogebrug en de bewoners van het sociaal-coherente Noorderhoogebrug hebben zich met beleidsalternatieven beziggehouden. Zie de Digitale Wijk Noorderhoogebrug van Leander Media: http://www.noorderhoogebrug.nl De BewonersOrganisatie Beijum (BOB) heeft zich volledig afzijdig van deze zaak gehouden. Dit is zeer opmerkelijk te noemen! De Koningslaagtepolder is immers een goede en groene nabuur van Beijum, de grootste wijk van de stad Groningen met circa 13.500 inwoners. De provincie Groningen heeft in Beijum helaas geen inspraakbijeenkomst belegd. Niet erg slim van GS van Groningen.

  Wat betreft de aanpak van de Zuidelijke Ringweg: hierover bestaat geen verschil van mening. Wel onenigheid over het bedrag dat hiervoor moet worden aangewend: de maatvoering. Het PvdA-raadslid J. Spakman zei onlangs voor RTV Noord dat voor de ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg (ZRW) mogelijk 1,3 miljard euro gemoeid is. De gemeente Groningen heeft uit de gelden van de Zuiderzeelijn 600 miljoen euro tot haar beschikking voor de opwaardering van de ZRW. Ik verwijs verder naar het uitstekende artikel van het CDA-raadslid B.H. Koops in het DvhN van 24 februari 2009, pagina 9. In mei 2009 zal blijken dat de gemeente Groningen geen 400 miljoen euro of meer heeft voor de ZRW (naast de ZZL-gelden). Ondanks de openbare aanbesteding van dit project, welke mogelijk zuiniger kan uitpakken.
  In Groningen groeien de bomen thans niet meer tot in de hemel. Het is immers crisistijd! Burgemeester J. Wallage zal in zijn nadagen wethouder K. Dekker tot de financiŽle orde moeten roepen. Zie verder het tergende voorbeeld van de gemeente Amsterdam inzake de Noord-Zuidlijn.
  Wat betreft bewonersparticipatie: het is wijs om van te voren aan te geven wat de financiŽle grenzen zijn. Als vooraf geen financiŽle kaders worden aangegeven, worden de bewoners, bijeen in de Martiniplaza over de aanpak van de ZRW, achteraf zwaar teleurgesteld. Ergo: B&W moet geen gouden bergen beloven als het geld er niet is.
  Binnenkort, dat wil zeggen over enkele maanden, zal blijken dat de VVD-fractie niet verantwoordelijk wil zijn voor superriskante financiering van de ondertunnelingvariant. Deze partij wil zeer waarschijnlijk wel investeren in een goede bereikbaarheid van de stad via de ZRW. Door middel van een minder dure variant. Op termijn is er werkende weg wel een raadsmeerderheid voor een zuiniger variant, waarmee het college van B&W de boer op kan naar GS en PS van Groningen. Zonder interne “strijdbijl”! Nog eventjes wachten dus…

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

januari 2022
M D W D V Z Z
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Meest recente berichten