Archief van april, 2008

Voortschrijdend inzicht

Groot nieuws in de krant vanmorgen: het college komt, na een jaar van protesten uit verschillende wijken in de stad, tot het inzicht dat†de 25%-norm echt niet meer houdbaar is. De 15%-norm wordt als nieuw en baanbrekend gepresenteerd, maar de CDA-fractie heeft†in mei 2007†al†een 15%-norm voorgesteld.†Meer inzicht toen bij college en raad had ons en de stad een hoop ellende gescheeld.

Misschien ligt het aan de korte vakantie waar wethouder Frank de Vries (PvdA) van genoten heeft, maar†bij terugkomst had hij opeens heldere ideeŽn over de studentenhuisvesting: “Laten we†dan maar†eens 15% proberen”, zal†hij in het college gezegd hebben, en zo is geschied.

Hoogst curieus allemaal, deze gang van zaken. Want je hebt het archief van Drewes de Haan (GL) er niet eens voor nodig om je te herinneren dat er nog geen jaar geleden,†over de invoering van de 25%-norm (tijdelijke maatregel studentenhuisvesting) is gesproken.

Bij die gelegenheid heeft het CDA voorgesteld het maximum per straat aan kamerverhuurpanden te bepalen op 15%. Dit werd op dat moment echter door geen enkele fractie gesteund.

Dan is het toch wel heel apart dat het college van B&W binnen een jaar zelf met een†15%-norm komt, uiteraard zonder het CDA te noemen. Belangrijker dan dat is dat het college hiermee politiek gezien toegeeft dat er het afgelopen jaar een verkeerd beleid is gevoerd, met alle gevolgen van dien.

Want in het afgelopen jaar zijn er geruggesteund door de 25%-norm vele studentenpanden bij gekomen en is de overlast fors opgelopen. Het college geeft ook toe dat dat met het terugbrengen van de norm niet wordt teruggedraaid.

Het is mooi dat het college nu tot inkeer is gekomen, maar dat had dus gewoon veel eerder gekund en gemoeten. Als toen al voor een 15%-norm was gekozen, was het leed aanzienlijk beperkter geweest.†Leg dat maar eens uit aan de bewoners van de Parkweg en al die andere straten die nu met overlast†zitten en hun huis niet meer met goed fatsoen kunnen verkopen!

Maar ook wij weten dat de 15%-norm alleen niet zaligmakend is: er zal gehandhaafd en er zal gebouwd moeten worden. En verder blijven we investeren in goed contact tussen de verschillende wijkbewoners. Hier ligt door de praktijk van het afgelopen jaar helaas genoeg werk.

Tenslotte ben ik†nog benieuwd naar wat collegepartij GroenLinks gaat doen, die destijds ging†voor een optie van†45% (!) per straatdeel. Kunnen ze het college dan nu wel steunen? Zal wel weer gebeuren onder het mom van voortschrijdend inzicht, maar misschien ook wel niet.†Het college is†bijgedraaid, nu de†rest van de raad nog!

Reageer april 25th, 2008

Email@lert

We zijn er al jaren mee bezig, en eindelijk lijkt het nu ook in Groningen van de grond te komen: e-mailalert. Een toepassing uit het digitale tijdperk die bewoners inschakelt bij de veiligheid in de eigen wijk. Zowel in Beijum, de Hoornse wijken als Lewenborg (3 van de 7 pilotwijken) zijn concrete zaken opgelost mede dankzij input van bewoners die reageerden via†e-mailalert. En de Ombudsman gaat ook al met e-mail aan de gang.

Een aantal jaar geleden was het al politiek ‘in’ om te roepen dat bewoners van de wijken meer invloed op de veiligheid in de eigen omgeving moesten krijgen. De terugkeer van de buurtagent, maar ook de instelling van klantenpanels zijn daar een voorbeeld van. Het digitale broertje van deze twee, eerst SMS-alert,†later emailalert, is echter lang blijven hangen.

Dat deed extra zeer, omdat politiekorpsen in andere regio’s flinke successen boekten met SMS-alert. Verschillende keren heb ik de bal in de lucht gehouden en aandacht gevraagd voor deze toepassing. En we hebben ons graag door de politie laten overtuigen van de pluspunten van e-mailalert, maar zagen tot nu toe nog zo weinig resultaat.

Op 16 april†kregen we een brief over de voortgang en ik vind de†voorlopige resultaten heel positief: vanaf de start van de pilot (december vorig jaar) tot nu hebben zich in de pilotwijken in totaal 1368 abonnees aangemeld. Er zijn 100 meldingen gedaan die variŽren van meldingen van ergernissen en overlast, via complimenten voor het initiatief tot daadwerkelijke bijdragen aan het oplossen van zaken, bijvoorbeeld vernielingen rond Oud en Nieuw. En ook andersom kon de politie meldingen kwijt, onder meer over het verkeer in de wijk.

Ik ben blij met dit eerste resultaat, het smaakt naar meer en het geeft de burger moed! Diezelfde burger wordt nog meer bediend, want de Ombudsman gaat dit jaar extra aandacht besteden aan de afhandeling van mailtjes door de gemeentelijke diensten. Ik weet niet waar de in-box van e-mailalert precies staat, maar ik weet wel dat die ook de komende tijd heel goed in de gaten gehouden wordt!

Reageer april 17th, 2008

Bestuur en burgers

Morgen in de commissie FinanciŽn & Veiligheid (F&V) bespreken we de brand in de Euroborg. Landelijke media-aandacht, veel vragen, nog weinig antwoorden. Vorige week in een extra commissie F&V kwam†het uitvoeringsplan Stad & Stadhuis aan de orde, dat op heel wat minder belangstelling kon rekenen. Niet geheel terecht, want het thema ‘bestuur en burgers’ is een rode draad in deze collegeperiode.

Stad en stadhuis is het plan waarin†activiteiten staan om de kloof tussen Stad en stadhuis (verder) te verkleinen. Allemaal maatregelen om de burgers beter van dienst te zijn. Er wordt flink geinvesteerd in loketten, kwaliteitshandvesten en klantmanagement, alles om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Stad en stadhuis bevat ook een paragraaf over burger en bestuur, en die begint goed: “Wij willen de interactie tussen burger en bestuur vergroten”. Volgen drie maatregelen, te weten E-petitie (het is wat je denkt dat het is), bekendmakingen en wijkwebsites.

Lijkt op het eerste gezicht mooi, maar is feitelijk armoede. Want bij interactie denk ik aan echt communiceren in een situatie waar de burger niet alleen iets van de overheid nodig heeft, maar de overheid ook iets van de burger nodig heeft. Verbetering van dienstverlening is mooi, maar het serieus werk maken van participatie en inspraak, het gesprek aangaan met burgers is iets heel anders en daarover zwijgt Stad en stadhuis in alle talen.

Terwijl het toch een doorlopend thema is in deze collegeperiode. Pas nog kreeg ik van de mensen die†zich tegen De Brugwachter II verzetten, het bericht dat†wethouder Frank de Vries (PvdA), ondanks eerdere afspraken gemaakt bij De Brugwachter I, nog geen enkele stap†heeft gezet tot bewonersparticipatie. Wel consequent, maar niet betrokken.

Opnieuw†naar F&V. In de commissie kreeg ik van wethouder Dekker (GL) ťťn en al verbazing terug. Moet het wel bij Stad en stadhuis, kan het wel gedekt uit Stad en stadhuis, doen we dit dan al niet? Nee, we doen het nog niet, en waar we het aan hangen en uit welk potje we het betalen boeit me niet. Als er maar iets gebeurt!

Na het bijsmokkelen van de term ‘betrokken’ bij het collegeadagium “sterk, sociaal en duurzaam” is het oorverdovend stil geworden. En een betrokken college kan zich op dit thema geen stilstand veroorloven.

Reageer april 15th, 2008

Kolfje

Het is nu officieel: niet geheel onverwacht heeft het linkse college besloten dat de nieuwbouw van de dienst SoZaWe naar het Europapark gaat voor 74 miljoen. Voor het Dagblad was dit†bedrag in de kop†waarschijnlijk het best gecheckte bedrag ooit, na een eerdere vergissing met een 0. Wacht eens even, de nieuwbouw kost veel gemeenschapsgeld,†veel cliŽnten moeten verder reizen; dit is typisch†een kolfje naar de hand van….

Er is al een tijdlang geen vuurwerk meer bij de SP, maar misschien verandert dat nu. Ik heb begrepen dat†behalve†PvdA’er Bert Oost onder anderen ook SP-woordvoerster Agnes Schlebusch†niet echt blij was met de gang van zaken rond de keuze voor de locatie Europapark.

En daar is ook reden toe. Ik kan me†goed voorstellen dat nieuwbouw op de lange duur goedkoper is dan het steeds maar opkalefateren van de Zwarte Doos, dus dat zou nog verstandig kunnen zijn, maar je bijstandzaken regelen in Groningen-Zuid? Een buitenstaander zou zomaar kunnen denken dat er vooral gerekend is vanuit de belangen van het oppeppen van het Europapark.

En als er nou geen alternatieven waren! De VVD heeft het steeds over CiBoGa, maar ook Zernike en zelfs de Glaudťlocatie (bij de Herebrug) kwamen†op de groslijst voor. Hoe dan ook: ik verwacht dat de raad de nu voorgestelde locatie niet zomaar accepteert en wil debatteren over dit voorstel en mogelijke alternatieven.

En dan kom je bij de procedure: waarom is er eigenlijk niet voor de omgekeerde weg gekozen? De raad van begin af aan meenemen in de problematiek (’eerder beginnen’), gezamenlijk zoeken naar locaties, deze opiniŽrend bespreken in de commissie en dan pas als college een keuze maken.

Ja,†het college gaat over huisvesting van diensten. Maar als iets in de stad met argusogen wordt gevolgd, dan is dat toch wel de inzet van gemeenschapsgeld voor nieuwbouw van een ambtelijke dienst. En dat voelt de raad, als volksvertegenwoordiging,†ook. Wethouder Peter Verschuren (ook SP) had dit†naar mijn mening†moeten aanvoelen en inschatten. Ik vermoed dat de SP-fractie de eigen wethouder hierop niet keihard gaat aanvallen, maar Verschuren als raadslid had deze kans zeker niet onbenut gelaten, en terecht.

Nu hangt de keuze voor het Europapark al boven de discussie in de raad en kan het college niet zonder gezichtsverlies terugkomen op zijn besluit, als dat nodig zou zijn. En of de coalitiegelederen opnieuw gesloten worden, is nog maar de vraag. Misschien laat de SP het nu uit tactisch oogpunt wel aan de PvdA om in deze Europaparkdiscussie†de kat de bel aan te binden.

1 reactie april 3rd, 2008

Maskerend beleid

Langzamerhand dringt ook bij de Groninger politiek door dat we het dossier studentenhuisvesting nog niet in de vingers hebben. De buurten klagen steeds meer over overlast, Swaak kwam met zijn studentenwijk, de†stedelijke ombudsman heeft zich erover uitgelaten en nu heeft ook collega Elco van der Wilt (D66) het flankerend beleid rond de afschaffing van de 9%-norm†mislukt verklaard. Wie volgt, en: wat nu?

Het is interessant en ook openhartig dat de voorman van D66, dat in de recente opiniepeiling van het Dagblad van het Noorden nog werd weggezet als een studentenpartij, nu zo helder het failliet van de flankerende maatregelen constateert. En ja, inderdaad, het CDA heeft bij het afschaffen van de 9%-norm al aangegeven geen vertrouwen te hebben in het flankerend beleid.

Nu blijkt het vooral ‘maskerend beleid’ te zijn geweest, in de zin dat het de afschaffing van de 9%-norm politiek mogelijk maakte en de negatieve gevolgen ervan een tijdlang uit het zicht heeft gehouden. Maar†de wal†keert nu†het schip: uit de noodkreten uit de verschillende wijken is zonneklaar geworden dat het zo niet werkt. “Een schaamlap” noemt Van der Wilt de nieuwste varianten†van het oorspronkelijke flankerend beleid, waar zijn voorgangers naar mijn beste weten overigens niet tegen hebben gestemd.

“Zie je nou wel!” is makkelijk gezegd. Moeilijker is het om een uitweg te vinden uit dit dilemma. Ik ga volledig met†Van der Wilt mee als hij zegt dat de nieuwste vormen van flankerend beleid (25%-straatnorm, 0 Db-norm) het probleem niet zullen oplossen. Een beetje dweilen helpt niet als de kraan openstaat, zelfs niet als je het water nauwelijks hoort lopen!

Van der Wilt pleit nu†voor een combinatie van meer handhaven en meer bouwen. Ik heb me, naast het blijven investeren in een goede samenleving tussen studenten en overige wijkbewoners, al eerder vůůr deze twee maatregelen uitgesproken. Maar laten we wel reŽel blijven: de politie heeft geen tijd/capaciteit om in al deze gevallen handhavend op te treden en bouwen kost tijd, geld en ruimte. En al deze dingen zijn schaars.

In die situatie komt de optie van†een stevige norm (ook al is het misschien†een paardenmiddel)†weer naar boven. In ieder geval is niks doen†erger, dus laten we het er gewoon eens over hebben. Of staan we†er nu soms beter voor dan vůůr de afschaffing van de†9%-norm?†

1 reactie april 2nd, 2008


Kalender

april 2008
M D W D V Z Z
« Mrt   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Berichten per maand

Berichten naar categorie