Asfaltridder

21 februari 2009

Het stond vanochtend in de krant (dus het is echt waar): de PvdA zoekt steun anti tunnel. Voor de intimi is met deze titel direct duidelijk wat wordt bedoeld. De PvdA wil, net als CDA en D66 geen tunnel maar wel tempo voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Minder helder is dat deze hartekreet van de sociaaldemocraten een uitvloeisel is van de vorige commissie Beheer & Verkeer, die voor verkeerswethouder Dekker (GroenLinks) steun voor de tunnelvariant opleverde. Uit onverwachte hoek.

Het was niet de eerste keer dat we het over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg hadden, en a.s. dinsdag (24-02) doen we het weer, maar het was wel een heel bijzondere. Op initiatief van de ChristenUnie en de VVD werd het punt geagendeerd en zij vroegen fracties zich uit te spreken over welke variant hun voorkeur had. Jammer alleen, en ook niet zo sjiek, was dat Inge Jongman (CU) en Jan Evenhuis (VVD) zich vervolgens op de vlakte hielden en zelf geen voorkeur aangaven.

Erger is dat deze opstelling ervoor zorgde dat de meerderheid van de raadscommissie zich ervoor uitsprak om de tunnelvariant nog niet te laten vallen. Wethouder Dekker kan ook tellen en incasseerde deze uitspraak lichtelijk verbaasd. Naast PvdA en CDA sloot D66 zich aan bij de groep die de tunnel als onhaalbaar ziet en het voor mogelijk houdt dat deze variant ons veel kostbare tijd gaat kosten. Maar deze drie vormen nog geen meerderheid (17 zetels).

Ik reken de CU dit debat niet zo aan, want als een wat meer links geöriënteerde partij kan ik mij hun opstelling voorstellen, GroenLinks wil bijvoorbeeld ook alle varianten eerst ernstig doorrekenen. Maar van de opstelling van de VVD snap ik helemaal niks meer. Vorige week was dé kans om Dekker haar volstrekt onrealistische want onbetaalbare tunnelvariant uit handen te slaan en de weg vrij te maken voor een realistische variant die op tijd (deadline mei) klaar is.

Om onbegrijpelijke redenen lieten zij deze kans lopen, terwijl zij ook geen dekking hebben voor de 400 miljoen die de tunnel volgens de huidige berekeningen moet kosten. Met de vijf zetels van de VVD was er een duidelijke meerderheid anti tunnel geweest en hadden we spijkers met koppen geslagen. En je hoeft toch geen overdreven asfaltridder te zijn om het opzetje van Dekker (tunnelvariant als excuus voor verdere vertraging) te doorzien en nu orde op zaken te stellen? Nee, de VVD heeft een gouden kans laten lopen.

Maar kijk nou eens, a.s. dinsdag krijgen Evenhuis en de zijnen een nieuwe kans in de extra cie. B&V. Tenzij de VVD-geldmachine echt bestaat, lijkt het me ook voor hun eigen profiel beter om zich het zand uit de ogen te wrijven en scherp te gaan zien wat hier en nu voor de bereikbaarheid van de stad noodzakelijk is.

 

Bericht onder: verkeer

15 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Edwin  |  22 februari 2009 om 00:04

  Het stond vanochtend in de krant (dus het is echt waar):

  Ach, ik zou het niet zo enorm serieus nemen……het stond in het Dagblad en alles wat daar in staat moet je met een korreltje zout nemen.

 • 2. Edwin  |  22 februari 2009 om 00:13

  Hoezo onrealistisch, jullie hebben je in de luren laten leggen door een paar onbetrouwbare rekenaars van bouwbedrijven. In Maastricht is de ondertunneling van de A2 vele malen goedkoper,laat eerst eens uitzoeken waar het verschil zit. Ik hoop echt dat een raadsmeerderheid voor ondertunneling is.

 • 3. Johan  |  22 februari 2009 om 13:01

  Die tunnel moet door de Stad zelf, voor de tram en/of bus. 1 tunnel en je hebt geen tram meer nodig en elke OV verbinding heeft er plezier van. Voor doorgaand verkeer op de Zuidelijke ringweg moet deze gewoon zuidelijker worden aangelegd.

  Ik kreeg de rekening al gepresenteerd, schijnbaar zijn de woningen 5% in waarde gestegen op 1 jan 2008, als ik zo naar de WOZ-waarde kijk en wederom een verhoging OZB zie. Volgend jaar zal de woning wel 10% zijn gedaald, dat gaat men natuurlijk compenseren met een hoger % OZB.

  Het forum, tram, zuidelijke ringweg, verhuizing zwarte doos, oostwand, miljoenen in IJsland kwijtgeraakt (via omweg heeft Bos dat gedeeltelijk terugbetaald, maar het is gewoon weg). In Groningen merk je weinig van een kredietcrisis, een hoop prestige projecten staan op stapel. Ik dacht dat de PvdA altijd Sinterklaas speelde, maar GroenLinks breekt records.

 • 4. Jan Spakman  |  22 februari 2009 om 20:09

  Het krantenbericht is bijzonder. Als woordvoerder van de PvdA heb ik telkens gewezen op snelheid bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Snelheid bij het bepalen welke varianten de facto onhaalbaar zijn of onvoldende / onwenselijk, zodat we tenminste weten waarover we wél praten. En snelheid met het participatieproces. Elke maand vertraging zet deze regio op grotere achterstand. Ja, een tunnel heeft voordelen, daar ben ik ook altijd duidelijk in geweest. Maar aangezien het om een feitelijk onbetaalbare variant gaat, is het van belang om snel te stoppen met dagdromen. Wie heeft er nou belang bij nog meer uitstel? Dus de PvdA is niet anti tunnel, maar pro aanpakken dat probleem!

 • 5. Ulfert Molenhuis  |  22 februari 2009 om 22:08

  De toegangspoort naar Groningen is al vele jaren een steeds groter wordende belemmering voor de verkeersstromen. Er is nu voldoende geld beschikbaar om een adequate oplossing te realiseren. Of mevrouw Dekker daar over een aantal jaren nu slapeloze nachten van heeft of niet: ze vertraagt nu een goed plan door met een onbetaalbare variant te komen. Dekker lijkt een tunnelvisiecyndroom te hebben. De gemeenteraad kan haar met een wijs besluit weer met een gerust hart voorzien van een goede nachtrust. De VVD zou niet anders moeten willen!

 • 6. Wim Maat  |  23 februari 2009 om 23:27

  Waar halen Seton en Spakman het idee vandaan dat een tunnel vertragend werkt. Ik heb de wethouder nooit horen vragen om meer tijd, wel om nadere uitwerkingen van alle varianten. En de VVD committeert zich nadrukkelijk aan de afspraak in mei met een voorstel bij de minister te komen. Wat is er trouwens op tegen om twee voorstellen neer te leggen, ook al is dat misschien tegen de afspraak in. Gebrek aan moed? Ook de minister, althans zijn apparaat, kan rekenen.
  Onrealistisch, die tunnel, want te duur. Hebben jullie wel eens goed over de andere varianten nagedacht? Hoe realistisch is het om een 10-baans weg dwars door de stad aan te leggen. Want de weg-op-palen noch de parallelstructuur zullen voldoen, omdat ze te veel ‘obstakels’ tegen komen: Winschoterdiep (de weg), Meeuwerderweg, spoor, Lodewijkstraat-Helperzoom, Hereweg. Moeten daarmee voor een deel van de tien banen gelijkvloerse kruisingen komen. Of toch maar met tunneltjes eronder door? En dan de afbraak van niet alleen de noordkant, maar de hele Wichersstraat, van de Meeuwerderbaan, van mogelijk de Maaslaan. Wat zijn daarvan de kosten?
  De Maaslaan krijgt het so-wie-so zwaar te verduren volgens de plannen met een gigantisch klaverblad voor de gevels.
  En dan heb ik het nog niet eens over leefbaarheid en volksgezondheid. Het lijken bij het CDA en bij de PvdA, toch partijen die altijd zeggen op te komen voor de ‘gewone man, ondergeschoven kindjes te zijn.
  De doorstroming op de zuidelijke ringweg is slecht, maar kan zowel in een tunnel als boven de grond verbeterd worden. Dat daar geen jaren overheen moeten gaan is duidelijk, maar dat moet niet ten koste van de zorgvuldigheid gebeuren.

 • 7. Inge Jongman  |  24 februari 2009 om 10:36

  Over het linksig imago van de CU: dat heet christelijk-sociaal! Over de vergadering van 11 februari over de ZRW: de vraag van CU en VVD aan iedereen was: wat is uw politieke mening over alle varianten? Daarvan heb ik heel “sjiek” gezegd: alle varianten moeten op tafel blijven! En niks geen vertraging, maar tot mei hebben we de tijd om alle varianten goed door te rekenen en vooral uit te leggen aan de stad wat een variant voor gevolgen heeft voor de omgeving van de ZRW. Voor een project van minimaal 600 miljoen mag je dit laatste niet over het hoofd zien; immers het CDA is erg voor burgerparticipatie. Financiën zijn dan vervolgens als laatste aan de beurt, en als in Maastricht een tunnel mogelijk is voor 470 miljoen blijft dit de moeite van het onderzoeken waard!

 • 8. Weblog Eelco Eikenaar &ra&hellip  |  24 februari 2009 om 13:13

  [...] Het linkse college krijgt regelmatig van de oppositie het verwijt een bastion te zijn waar niet doorheen te breken is. Nu valt het met dat bastion reuze mee. Maar het blijkt hier vooral een kwestie van de pot verwijt de ketel te zijn. Het volgende staat te lezen op de weblog van Betty de Boer, gericht aan Jan Seton van het CDA: Zes weken geleden heb je de VVD gebeld over de Zuidelijke ringweg. Je sprak met Evenhuis af dat jullie elkaar netjes zouden benaderen over de eventuele verschillen van inzicht. En nu verwijt je de VVD zand in de ogen te hebben, publiekelijk. Hoe zit het met jou afspraken in dit verband Jan? (bettydeboer.eu) [...]

 • 9. Nick Smit  |  25 februari 2009 om 14:24

  Staat die D van CDA tegenwoordig voor Demagogisch?

  Ik citeer uit persbericht 4844/HB van de gemeente Groningen van 16 oktober 2008:
  “Verder is de verwachting dat de maatschappelijke weerstand minder is bij een tunnel dan bij een
  bovengrondse variant. Het planproces kan waarschijnlijk daardoor voorspoediger verlopen.”

  Met maatschappelijke weerstand wordt kennelijk bedoeld: de bij omwonenden heersende vrees dat van het probleem ‘zuidelijke ringweg’ alleen het verkeerstechnische deel wordt opgelost, ten koste van de kwaliteit van de woonomgeving.
  In samenhang hebben wij het dan over een enorm probleem. De gekozen oplossing zal pas over 11 jaar effectief zijn en tientallen jaren meemoeten.
  Zowel Seton als Spakman (PvdA) benadrukken tempo op korte termijn en budget.
  Het tempo lijkt dus geen probleem te zijn.
  Blijft over: het budget.
  Sinds wanneer is het goede politiek om zo’n probleem aan het budget aan te passen?
  Dat moet andersom!
  Daarbij kan het geen kwaad om eens over de gemeentegrenzen heen te kijken . . .

 • 10. Willem  |  27 februari 2009 om 19:36

  Het valt me op dat de bewonersverenigingen erg graag de tunnel willen. Vanzelfsprekend wordt hun leefgenot vergroot, maar het zadelt de stad wel met een enorme schuld op.

  Alle insprekers die graag de tunnel wilden hebben één argument met opzet niet genoemd: hun woningprijs van hun neemt toe. Erg begrijpelijk om dat weg te laten, want de stad bloedt als er een tunnel wordt aangelegd, terwijl hun woning meer waard wordt.

  Als de bewoners een zak geld hebben voor het tekort van 400 miljoen, dan kunnen we wat mij betreft verder praten. Komt die zak geld niet, dan moet die tunnel zo snel mogelijk weer in een lade verdwijnen en kan de aanpak van de zuidelijke ringweg zo snel mogelijk worden aangevangen.

 • 11. Ulfert Molenhuis  |  01 maart 2009 om 11:08

  Beste iedereen,

  Dromen zijn bedrog. Dat blijkt hier overduidelijk. Het geld voor een tunnel is er niet en komt er niet, tenzij de stad er voor op wil draaien, zoals CDA-raadslid Berhard Koops helder uiteen heeft gezet in het DvhN wat dat dan de burger gaat kosten. Optimisten denken kennelijk dat dit er nog wel bij kan na de torenhoge maandelijkse rentes van Meerstad, het Forum en de tram in een tijd van recessie. De tunnel van Maastricht is door hetzelfde bureau doorgerekend als die van de tunnel in de stad. De beide tunnels zijn op veel onderdelen volstrekt niet vergelijkbaar. De voorstanders (ook in de politiek) moeten hun huiswerk maar eens over gaan gaan doen. Dus snel aan het werk met een bovengrondse oplossing, die een aantal burgers pijn zal doen, maar er is helaas geen alternatief. De bril van Henk Bleeker was dus zo slecht nog niet. Ook de andere bijdragen van het CDA geven een realistische beeld van de huidige werkelijkheid.

 • 12. A.Mulder  |  02 maart 2009 om 13:53

  Het CDA vond een paar jaar geleden,dat de Kempkensberg aan een herontwikkeling toe was om een aantal redenen. Een ervan was de wijk Helpman meer bij de stad te betrekken.
  Onbegrijpelijk is nu,dat het CDA juist voor het omgekeerde kiest.
  Alle bovengrondse varianten zullen n.l. de zuidelijke wijken compleet van de stad scheiden.Hoe consistent is het CDA beleid?
  Het hele proces moet kennelijk vlgs Elverding verlopen.Waar de commissie Elverding vanuit gaat is een brede verkenningsfase,waarin ook de bewoners betrokken worden.Voor zover ik weet zijn we voor het eerst uitgenodigd j.l. november. Hoezo brede verkenningsfase? Wij beginnen pas en U wilt nu alvast de tunnelvariant afschieten zonder overleg?
  Lijkt mij niet des Elverdings.
  En Willem,enig idee wat er met de huizenprijs gebeurt bij een bovengrondse variant?Een kulargument dus en als je zo met de stad begaan bent,bedenk dan eens hoe mooi de stad Groningen wordt,als voor de tunnelvariant gekozen wordt.
  Groningen zegt een schone,groene stad te willen zijn.Ga er dan ook voor en kies niet het tegenovergestelde.

 • 13. A.Mulder  |  06 maart 2009 om 22:31

  Toch een blamage van het CDA dat ze zo voorbij zijn gegaan aan de burgerparticipatie in casu de Z.R.Ik ben zeer verheugd te horen bij OOG forum,dat burg.Wallage zowel zijn eigen partij als het CDA leert,dat we zo niet met elkaar om horen te gaan.
  Als ik vertegenwoordiger van burgers van de stad Groningen zou zijn in de raad, zou ik me diep schamen.

 • 14. Ulfert Molenhuis  |  06 maart 2009 om 23:23

  Toch maar even een paar feiten meneer Mulder. De stad Groningen had het toch min of meer aan de provincie overgelaten om oplossingen te realiseren aan de poort van de stad Groningen, want er was immers toch geen geld voor. Nu dat geld als manna min of meer uit de lucht komt vallen: het stadsbestuur zet een hoge hoed op en tovert er van alles uit. Als de ene tunnel niet lukt, dan maar een andere. Niet realistisch, onhaalbaar bij voorbaat en geen oplossing voor de problemen. Rijkswaterstaat noemt het zelfs volksverlakkerij. Daar ga je niet mee naar je burgers!

 • 15. Paulien Ex  |  16 maart 2009 om 23:42

  Het is stuitend te horen dat bewoners aan de Zuidelijke Ringweg alleen maar uit zouden zijn op waardevermeerdering van hun huis..(lees reactie van Willem) . Willem zou eens een poosje aan de Zuidelijke Ringweg bv aan de Meeuwerderbaan of het Winschoterdiep komen wonen om te ervaren welke overlast die weg nu al geeft. Ik zet me actief in voor ondertunneling en als dat
  niet mogelijk is voor minder verkeer over de Zuidelijke Ringweg ipv meer verkeer. Het gaat me daarbij niet om waardevermeerdering van mijn huis, maar mijn gezondheid en welbevinden. En niet alleen die van mij maar van allle bewoners van de wijken langs die weg.

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

maart 2024
M D W D V Z Z
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meest recente berichten