Archief van januari, 2008

Sport, timing, geld

Net als in het cabaret is timing in de politiek van het grootste belang. Alleen het juiste woord spreken is niet genoeg; het juiste moment is minstens zo belangrijk. Bij de timing van Sport in Beeld zat het college van begin af aan al mis. En nu de voorstellen er na te lang wachten uiteindelijk zijn, blijkt dat B&W voor de dekking uit de ruif van de OZB 2009 willen eten. Verontwaardiging (m.i. terecht) over deze dekking, maar welke rol speelt de timing hier?

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling was de raad boos op wethouder Van Schie (PvdA). Tussen de regels door vernam de raad dat zij de expliciete toezegging, dat de voorstellen voor Sport in Beeld vóór de begrotingsbehandeling 2008 beschikbaar zouden zijn, niet waar kon maken. Die toezegging was cruciaal, omdat de raad op die manier een integrale afweging kon maken over de verschillende wensen op sportgebied.

Door het ontbreken van de toegezegde gegevens dreigde de besluitvorming scheef te gaan lopen: in november wel geld maar nog geen gegevens, in februari wel gegevens maar geen geld meer. Om dat te voorkomen, stelde de oppositie voor om uit de stadsmeiergelden een paar miljoen te reserveren, zodat we in februari in ieder geval een begin van een dekking voor de sportwensen hadden.

“Nee, dat is niet nodig”, zeiden de collegefracties, de PvdA voorop. “Dat geld komt er wel”. En met die woorden werd het voorstel voor het sportpotje afgeserveerd. En ‘dat geld’ blijkt nu voor het merendeel een ongekend groot voorbeslag te zijn in de vorm van de inzet van de gehele OZB-verhoging 2009 (= 3,5%) voor Sport in Beeld. Als we dat hadden geweten…!!

Laten we daarop voortbordurend nu ook het aspect ’timing’ er eens bij betrekken. Wat zou er zijn gebeurd als het college de beloofde gegevens wél voor de begroting 2008 had aangeleverd? Zou dan een dekking uit de OZB 2009 geaccepteerd zijn? Nee, nooit, een voorbeslag uit de OZB 2009 terwijl je die van 2008 aan het vaststellen + 25 miljoen extra stadsmeierrechten aan het verdelen bent, zou zijn weggehoond.

De enige reden dat het nu minder erg lijkt, is het simpele verstrijken van de tijd. Het college gebruikt dit in zijn voordeel om nu een dekkingsvoorstel te doen dat in november 2007 ongepast zou zijn geweest. En wie is er ook alweer voor verantwoordelijk dat de stukken er toen niet waren?

3 reacties januari 26th, 2008

Onrust

Het politieke jaar 2008 is onrustig begonnen. Waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg van de onrust die onze maatschappij de laatste jaren in zijn greep houdt. Voor ik al te filosofisch word, hier een paar concrete recente voorbeelden: de beurskoersen, de sluiting van de Suiker Unie en Wilders.

Amerika leeft al jaren op de pof en langzamerhand gaat dit ze opbreken. Nu ze door opkomende economische reuzen als India en China worden overvleugeld, komen er scheurtjes in het economisch bastion. En gezien de mondiale economie krijgen wij er ook een tik van mee: eerst de financiėle instellingen, maar nu ook de pensienfondsen en de particuliere beleggers.

En dan breekt direct de pleuris uit. Minister Maria van der Hoeven (CDA) zegt dat beleggers hun aandelen niet halsoverkop moeten verkopen. Dit lijkt mij vanuit het standpunt van de minister van Economische Zaken een logische stellingname om de rust te bewaren, en bovendien is halsoverkop verkopen nooit goed. Maar Mark Rutte (VVD) springt er direct bovenop, omdat zij haar boekje te buiten zou zijn gegaan. De overheid moet zich niet met beleggers bemoeien.

Dan dichterbij: de Suiker Unie. met de sluiting, die er al een tijdje aan zat te komen, wordt een bijzondere pagina in de geschiedenis omgeslagen. De sluiting heeft consequenties voor onze economie en werkgelegenheid (naar het zich gelukkig laat aanzien, beperkt). Maar ook hier wordt er vanuit de gemeenteraad direct bovenop gesprongen, opvallend genoeg ook door liberale partijen als de VVD en D66. Dit terwijl de gemeente natuurlijk bar weinig heeft in te brengen als het gaat om de vraag of er op de locatie van de Suiker Unie bio-ethanol zou kunnen worden geproduceerd ten behoeve van een doorstart. En dat is maar goed ook.

Tenslotte Wilders, die landelijk als een soort Stef Stuntpiloot opereert: wat heeft die man een lol van alleen al de aankondiging dat hij een film gaat maken over de Islam. En het ergste kwam gisteren. Wilders liet weten dat hij niks snapte van alle commotie rondom zijn film. Die film is er nog helemaal niet, dus hij begreep niet waar iedereen zich druk over maakt. Wil je nog meer gedold worden?

We moeten met z’n allen echt leren om de kalmte te bewaren en uitkijken dat we ons niet laten gijzelen door acties als die van Wilders. Ik steun de lijn van bestuurders zoals Wallage (PvdA), die de kwestie bestuurlijk opvatten en niet onnodig onrust uitstralen. En ik heb respect voor de moskeebesturen in de stad, die zich in een akelige positie bevinden, maar ook in eigen kring de rust hebben bewaard. Als dit de voortekenen zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat we in de Stad een filmpje van welk Tweede Kamerlid dan ook wel kunnen hebben.

 

2 reacties januari 23rd, 2008

Noordzijde

De Noordzijde van de Grote Markt is deze dagen prominent in beeld bij links Groningen. Waar de Jonge Socialisten zich verweren tegen Chinese lampions aan de Martinitoren, roert de SP-fractie zich over de Noordwand. D’r zou toch eens iets kunnen gebeuren waardoor de raad voor voldongen feiten komt te staan. Maar ze vergeten dat hun eigen Peter Verschuren eerder al voor een voldongen feit heeft gezorgd. Of is dat nu anders, voor een SP die in het college zit?

Eerst even de Jonge Socialisten (JS). Gezien het feit dat Wouter Bos (PvdA) afgelopen maandag in de Stad was, had ik vlijmscherpe kritiek van deze jongeren verwacht over Bos’ deelname aan het kabinet Balkenende IV. Belastingen omhoog, besteedbaar inkomen omlaag, milieu, Uruzgan, Wilders en dat soort dingen.

Maar nu blijkt dat de JS zich te weer stelt tegen het onzalig voornemen om tijdens de manifestatie “Go China” Chinese Lampions aan de Martinitoren te bevestigen. De JS zijn niet tegen samenwerking met China, maar wel tegen het plan hét symbool van de stad te versieren met lampions. Geen internationale politiek dus. Toch wordt nog even genoemd dat toen er een strik om de Martinitoren hing tijdens het 950-jarig bestaan van de stad, er in China opstanden werden neergeslagen. Ik zie het verband niet.

Ik zie wel een verband in de oproep van de SP om bij de ontwikkeling van de Noordwand de raad vroegtijdig te betrekken. Een verband namelijk met de collegedeelname door de SP. Want was het niet toenmalig fractievoorzitter Verschuren die zei dat de Noordwand met “een likje verf” weer toonbaar gemaakt kon worden?

De SP-fractie voelt aan dat Peter dit in het college niet gaat redden. En ook dat het PvdA-smaldeel in het college niet bij voorbaat mordicus tegen een parkeergarage op die plek is. Afhankelijk van de afstand tot de Grote markt en de Martinitoren, de grootte en inpassing is het een optie die je kunt overwegen en vervolgens kunt afserveren, aanpassen of overnemen.

Een verstandige opstelling overigens, want als je de Noordwand echt wil aanpakken, moet je redelijke alternatieven onder ogen durven zien. En zeker als je marktpartijen bij de ontwikkeling wil betrekken, zal het thema ‘parkeren’ ongetwijfeld langskomen.

Interessant om te bezien wat de SP-fractie daar nu mee gaat doen. In ieder geval willen ze vroegtijdig geļnformeerd worden, en dat wil ik ook. Maar gokt de SP weer op de invloed van GroenLinks om elk initiatief over parkeren te torpederen? Ligt gevoelig, want een concreet begin van de aanpak van de Noordwand is voor de PvdA en ook voor binnenstadswethouder Jaap Dijkstra (Economische Zaken) een mooi succes om over twee jaar de verkiezingen mee in te gaan.

We zullen de komende tijd zien hoe de krachtsverhoudingen in het college werkelijk liggen, want er komt ook nog een tramdiscussie aan. Als ze maar niet gaan uitruilen…

 

Reageer januari 16th, 2008

Oud en nieuw bij GroenLinks

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is de GroenLinks-fractie de eerste waar wat verandert. Linda Voortman gaat weg wegens een baan en de liefde en wordt vervangen door good old Harrie Miedema. Vernieuwing in de fractie, maar tegelijkertijd ook continuļteit, omdat Harrie eerder raadslid is geweest. Bestendigheid ook bij collega-fractievoorzitter Drewes de Haan, die de laatste tijd wel erg veel citeert uit het verre verleden…

Natuurlijk eerst de felicitaties voor Linda. Hoewel ik het erg jammer vind, kan ik me goed voorstellen dat ze vanwege een baan en na jaren van heen en weer reizen nu voor Utrecht kiest. Wel een gemis voor de raad, want ze heeft van begin af aan een duidelijke bijdrage geleverd en van een mond vol tanden bij de interruptiemicrofoon heb ik bij haar nooit wat gemerkt.

En natuurlijk een mooie kans voor Miedema, die door de teleurstellende verkiezingsuitslag van GroenLinks bij zowel stad als staten in eerste instantie buiten de boot was gevallen.

Oud en nieuw bij GroenLinks, maar bij De Haan is het de laatste tijd vaak oud. Begrijp me niet verkeerd, ik ben historisch geļnteresseerd, en langer zittende raadsleden moeten collega’s met minder dienstjaren vooral scherp houden, maar in de laatste debatten moet ik wel erg vaak horen dat we dit in het verleden al eens eerder hebben besproken en dat we daar ooit al eens eerder op werkbezoek zijn geweest.

In de discussie over de structuurvisie leidde dit tot een aardig debatje tussen De Haan en Finn van Leeuwen (Student&Stad). Van Leeuwen wees er m.i. terecht op dat, ook al zijn we ergens zeven jaar geleden al geweest, de tijd intussen niet stilgestaan heeft en dat dat ook tot andere politieke keuzes kan leiden.

Iets vergelijkbaars heb ik gezegd in de discussie over het voorstel tot het schrappen van parkeerplaatsen aan de Diepenring, waarbij ik met CDA- en GCC-standpunten uit 2002 om de oren werd geslagen. Het geheugen van de raad is belangrijk, maar inspelen op maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen evenzeer.

De opmerking (ook van De Haan) dat een structuurvisie tot 2020 om diezelfde reden een onmogelijke opgave was dan weer wel helemaal terecht. En als die redenatie voor de toekomst geldt, dan geldt die ook voor het verleden.

 

6 reacties januari 10th, 2008


Kalender

januari 2008
M D W D V Z Z
« Dec   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Berichten per maand

Berichten naar categorie