Archief van mei, 2010

Forum: pompen of verzuipen

Gejuich alom; bij B&W, de coalitie en ook in de pers: de bouw van het Forum kan beginnen, want de begroting is rond! Maar als je kijkt naar het raadsvoorstel, zie je dat het college de boel rondbreit door er toch gewoon extra gemeentelijk geld in te pompen. Zo kan ik het ook en dat was niet de afspraak!

Hoe was het ook al weer? In juni vorig jaar is over het Forum besloten, want toen al werd gezegd dat het geld bijna rond was. Raad in meerderheid akkoord, waarbij het CDA het alsnog rondkomen van het geld als voorwaarde stelde, wat immers snel zou gebeuren.

Maar dit gebeurde niet, waarna D66 en het CDA in januari via een interpellatiedebat opheldering vroegen over de financiën (”show me the money”). Een vage toezegging over € 1,1 mln subsidie die we toen tekort kwamen was genoeg voor D66, te mager voor het CDA. Ook de 35 mln van de provincie was nog niet zeker. Belangrijker nog was dat in dit debat nog eens helder is gesteld dat het geld van externe partijen zou komen, geen extra geld van de gemeente. “Komt goed, in juni hoort u van ons.” Is het geld er?

Eerst wat er wel is: door een meevaller in de aankoop van panden aan de Oostwand van € 1,3 miljoen is het tekort op de EFRO-subsidie opgelost. Op zich mooi, al zou je hier ook nog kunnen beredeneren dat het gemeentegeld is. Maar alá, binnen de projectbegroting; voorlopig rekenen we deze goed.

Het eerste wat er niet is: de 35 mln van de provincie, want daarover is nog niet besloten door Provinciale Staten. Je zou maar Statenlid zijn en in de pers lezen dat het college van B&W in de Stad de begroting voor het Forum rond heeft, terwijl de Statenvergadering over een belangrijk deel van dat geld nog moet plaatsvinden! Wanneer gaan de Staten hier eigenlijk over praten? En je loopt nog het risico dat de provincie de meevaller van de gemeente afroomt…

Het tweede wat er niet is, heeft te maken met de risico’s van de parkeergarage onder het Forum. Om de boel daar draaiend te kunnen houden, stellen B&W voor de jaarlijkse afdracht van het Parkeerbedrijf aan het de algemene middelen, 7 ton,   stop te zetten. Opvallend, want wethouder Dekker (GroenLinks) was eerder uitgesproken tegen het heroverwegen van die afdracht, omdat dat een structureel gat in de begroting slaat. Felle discussie in de commissie.

Opletten:  precies dezelfde beweging, maar nu voor het Forum, leidt tot niet meer dan de droge constatering van ”een structurele neerwaartse aanpassing van het financiële meerjarenbeeld van 0,7 miljoen.” Hoe gaan we dit dekken? Niets daarover.

En wat nog het ergst is: hier hebben we het toch echt over extra gemeentelijk geld, wat in flagrante strijd is met eerdere toezeggingen. Ook hier geen tekst en uitleg, maar wel juichen met z’n allen: leve het Forum, het gaat door!

Het derde wat er niet is, is een sluitende exploitatiebegroting. Vol trots wordt gemeld dat het tekort nu is teruggebracht tot € 2 ton. Misschien is dit inderdaad wel een knappe prestatie, ik weet het niet, maar ik noem dit nog geen sluitende begroting. En dat terwijl iedereen met Argusogen naar de risico’s kijkt.

Conclusie: het links+college pompt extra gemeentelijk geld in het Forum om het project te redden. De politiek moet nog spreken, maar het is pompen of verzuipen!

6 reacties mei 29th, 2010

Dieper graven

Dat de oplevering van de Damsterdiepgarage vertraging zou oplopen, was geen verrassing meer. En dat het dus meer zou gaan kosten ook niet. Maar hoe hoog de schade was, bleef lang onbekend. Intussen weten we dat het 2,77 miljoen is. Maar wanneer wist het college dat?

De Damsterdiepgarage is een middelgroot project voor de gemeente Groningen. Niet zo groot als Meerstad, de tram en het Forum, maar er zijn wel verbanden met dat laatste project. Vanwege de geplande verhuizing van het hoofdkantoor van Nijestee van de Grote Markt O.Z. naar het Damsterdiep heeft vertraging bij de garage consequenties voor het Forum.

Naar al eerder werd gevreesd, maar nu ook daadwerkelijk blijkt, valt de Damsterdiepgarage fors duurder uit. Reden voor sommige oppositiepartijen om er vol in te gaan door te zeggen dat de wethouder de raad bewust pas na de verkiezingen had geïnformeerd, terwijl die informatie al voor de verkiezingen beschikbaar was.

In de raadscommissie van afgelopen week kregen vooral de Stadspartij en in mindere mate de VVD daarvoor op hun falie van Dekker, want ze kwamen met niks en met zulke loze teksten creëer je een sfeer van wantrouwen. Vooral het stilzwijgen van de Stadspartij viel op; het ervasren raadslid Prummel kan dat toch nauwelijks goedpraten door te stellen dat hij geen spreektijd meer had…

Toch was er tijd om dieper te graven: het college is verplicht de raad direct te informeren over overschrijdingen, zoals ook uit het debat rond de Europaparkkwestie naar voren is gekomen.

En dan maakt het niets uit of er verkiezingen zijn of niet, die plicht heeft het college altijd. En dan maakt het ook niet uit of de raad al dan niet iets met die informatie had gekund. Want dat is iets wat daarna wordt beoordeeld en dan ook nog eens door de raad, en niet door het college!

Zeker nu de bouw van de Damsterdiepgarage al onder het politieke vergrootglas lag na o.m. een interpellatie door het CDA en regelmatige berichtgeving in de pers, heb je geen overdreven gevoelige politieke antennen nodig om in te schatten dat elke concretisering van de gedane melding dat er sprake was van ‘een’ overschrijding, op de warme belangstelling van de raad kon rekenen!

De enige relevante vraag is dus: wanneer wist het college van het bedrag van € 2,7 miljoen? Dit direct melden is voldoen aan de actieve informatieplicht, dit een tijdje onder de pet houden een fout die het college sinds Europapark niet meer mag maken.

De vraag is gesteld en het antwoord toegezegd: wordt vervolgd!

6 reacties mei 20th, 2010

Beetje ‘pissig’

Raadslid Bolhuis (Stadspartij) heeft via een open brief aan de burgemeester gemeld dat hij zich niet serieus genomen voelde tijdens de discussie over de Saniwall, het door Bolhuis bepleite alternatief voor de urilift. Ik denk dat Bolhuis ook kritischer naar zijn eigen rol mag kijken.

Een korte raadsvergadering, veel benoemingen, veel schorsingen  en aan het eind nog een paar losse inhoudelijke agendapunten: ziedaar hét recept voor een minder inhoudelijke discussie. Neem daarbij mee dat het ging over urine en het plaatje is rond.

Bolhuis heeft er last van dat zijn punt niet goed is behandeld en voelt zich niet serieus genomen. Wat opvalt is dat hij direct de slachtofferrol kiest, en de schuld legt bij de anderen, inclusief de voorzitter van de raad, terwijl er aan zijn eigen kant ook het nodige mis zat.

Zo klopten de feiten uit het initiatiefvoorstel niet, want de aanschaf- en onderhoudskosten van de uriliften werden ten faveure van de saniwall zwaar overdreven; dat was al geen goede start. Vervolgens was de verdediging van het voorstel in de raad heel pover. Bolhuis zou in de leer moeten bij Jan Evenhuis (VVD) die van niks nog een prachtig verhaal weet te maken. En verder was ik de enige fractie die nog inhoudelijke vragen stelde (hoe zit het nou echt met het geld, hoe zie je een saniwall inclusief schreeuwerige reclame in een straat met middeleeuwse uitstraling, wat vinden de omwonenden er eigenlijk van?), maar Bolhuis reageerde op geen enkele manier.

Als je op zo’n manier een initiatiefvoorstel verdedigt, moet je niet bij voorbaat op luide bijval rekenen. Het rammelde aan alle kanten, en dan is het in de slachtofferrol kruipen de gemakkelijkste uitweg. Je kunt immers naar anderen wijzen zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen: “Zie je wel, ze geven de Stadspartij geen kans!”.

Ik hoop voor de raad, voor de Stadspartij zelf en voor al die kiezers die deze keer Stadspartij hebben gestemd dat we dit niet 4 jaar lang gaan meemaken. OK, ik weet dat er tussen deze en gene partij zware issues liggen, maar ik wil graag serieus blijven kijken naar voorstellen van welke partij dan ook, dus ook van de Stadpartij. Dus jongens, doe me een lol, want hier word ik nou een beetje pissig van.

1 reactie mei 7th, 2010

Contrast

Het is een scherp contrast, de ingetogen stilte van de herdenking van de gevallenen gisteren en het uitbundige feest van vandaag. En het doet goed dat dit contrast door jong en oud gevoeld en meegemaakt wordt. Naast de vrede ging het echter ook over politiek gekissebis.

Statig, ingetogen, intens:  zo kun je de stille tocht en de daaropvolgende kranslegging bij het standbeeld van St Joris en de draak op het Martinikerkhof betitelen. De vele mensen met bloemen, de stilte die alleen door lentevogels werd doorbroken, de mooie melodieën die in de wat kille avondlucht klonken: het was passend en het was gemeend. Hoe langer de oorlog geleden is, hoe meer reden om deze te gedenken.

Vandaag was het feest, wat door de stralende zon nog extra werd geaccentueerd. Ik was bij de opening van het bevrijdingsmuseum aan de Ulgersmaweg, een particulier initiatief van Heiko Ates, vanuit de politiek ondersteund door Bernard Koops (CDA), Bert Oost (PvdA) en Jan Evenhuis (VVD).

In zijn openingswoord verwees burgemeester Rehwinkel naar het commentaar in de Gezinsbode van afgelopen dinsdag, waarin Hans Berens zich schrap zette voor 4 jaar gekissebis tussen oppositie (met name de VVD en Stadspartij) en de coalitie en waarin hij meldde dat hij daarentegen het initiatief van Ates en al diens vrijwilligers een verademing vond. Rehwinkel speelde daarop in: politiek gekissebis is één ding, maar breng nou eens iets tot stand!

Ik ben het daar van harte mee eens. Laten we eens kijken of we de komende raadsperiode het contrast met de vorige kunnen maken en veel van de energie die weglekte naar ‘gekissebis’ omzetten in het inbrengen van eigen ideeën en voorstellen, het verwoorden van geluiden uit de stad en het organiseren van draagvlak voor een alternatieve visie.  Voorstellen waar het college niet omheen kan; goed voorbereid, ondersteund in de stad en en stevig verwoord in raadszaal en pers.

Kortom echt politiek bedrijven, bruggen slaan, de verbinding zoeken. Alleen al om ervoor te zorgen dat we niet veroorzaken wat we juist willen voorkomen: een ongestoorde voortzetting van houding en beleid van het vorige college!

Reageer mei 5th, 2010


Kalender

mei 2010
M D W D V Z Z
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Berichten per maand

Berichten naar categorie