Uit de school

12 januari 2011

We hebben wel eens kritiek geuit op te laat informeren, neem bijv. de kwestie over de Damsterdiepgarage, waarbij wethouder Dekker (GL) te laat kwam met de extra kosten. Wethouder De Vries (PvdA) heeft nu een nieuwe vorm van informeren ontdekt, en die kan ook niet!

Op 7 januari stond het groot in de krant: stoppen met Forum kost 45 miljoen. Als je even doorlas, zag je dat dat een uitspraak was van De Vries, gedaan tijdens de ALV van de PvdA over het Forum. Toen nieuws, omdat het afweek van eerder genoemde bedragen van 58 miljoen. Vandaag, 12 januari, was het actualiteitendebat over het Forum, en daarin kregen we voor het eerst een onderbouwing van de kosten, namelijk 40-50 miljoen.

Hier gebeurt iets vreemds. In het actualiteitendebat vroeg ik of De Vries inderdaad die 45 miljoen eerder aan zijn ALV dan aan de raad bekend had gemaakt. Zijn antwoord begon met een exposé over wat partijleden tijdens die bewuste ALV allemaal over het Forum hadden gezegd. Heb ik geen boodschap aan. Bij interruptie gaf hij aan dat hij het weliswaar gezegd had, maar niet als wethouder. Dat hij informatie zou hebben gedeeld die hij alleen maar kon weten uit hoofde van zijn wethouderschap, ontkende hij.

Het moet niet gekker worden! Vaststaat dat die 45 mln op het moment van de sociaaldemocratische ALV nog niet bij de raad bekend was. En vast staat dat De Vries het bedrag genoemd heeft. Dan zijn er twee smaken: of hij heeft die mededeling als wethouder gedaan en daarmee wel een heel creatieve invulling aan zijn informatieplicht gegeven. Je kan ook te actief zijn! Als ik de volgende keer iets wil weten over een cruciaal onderwerp als het Forum, moet ik blijkbaar naar de ALV van de PvdA om het laatste nieuws te horen. Straks heeft wethouder Schroor ook een nieuwtje en moet ik ook naar de ALV van D66?!

Of De Vries heeft het niet als wethouder gedaan; zijn ontkenning in de raad leek die richting op te wijzen. Maar dan heeft hij als partijlid informatie onder partijgenoten gedeeld die hij alleen maar kende omdat hij ook wethouder is! Uit de school klappen noemen we dat en daar hoort de raad des te meer verontwaardigd over te zijn.

Ik vind beide gevallen niet kunnen. Over dit soort zaken moet de raad als eerste geïnformeerd te worden en dat is hier hoe dan ook niet gebeurd. Dit mag geen vrijbrief voor wethouders te zijn om overal maar wat te roepen als hun dat uitkomt. Zeker niet als je raadsfracties wel (en terecht) de maat neemt over het lekken van informatie!

Uiteraard probeerde De Vries met enige humor zijn uitglijder te bagatelliseren: “Ik zat er toch dichtbij!” Leuk als vorm van brutale humor, maar verre van rolvast. Als een raad deze vorm van informeren accepteert, dan zijn we ver van huis.

Bericht onder: Zonder categorie

5 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Bert Berger  |  14 januari 2011 om 12:36

  Geachte heer Seton

  Deze manier van opereren kan mede in stand worden gehouden door het ontzag dat vrijwel alle anderen stadse partijen voor de stadse PvdA hebben.

  Deze ongezonde toestand, waarbij met name de plaatselijke CU opvalt doordat het nauwelijks bezig is met haar taak (het controleren en bevragen van het college van B&W) is u niet persoonlijk te verwijten. Het is een toestand die al vele decennia duurt.

  Ik beschouw u als de beste (formulerende) vragensteller van de huidige raad. Hopelijk kunt u ook goed antwoord geven. Heb vragen die mij als betrokken burger nogal bezighoudt.

  Waarom wordt de aantasting, misschien wel de vernietiging van het historische karakter van ons kleine centrum, zo weinig meegenomen in de financieel-economische analyses m.b.t het forum?

  Beschouwt u kritiek op het enorme forumgebouw, en de nieuwe a-contextuele oostwand als een geval van kwestie-van-smaak?
  Of kunt u zich ook wel vinden in de kritiek van Wiek Roling (professor in de architectuurgeschiedenis) en veel van zijn vakbroeders?
  Heeft u inzicht in wat bijvoorbeeld de reconstrutie van Dresden en andere door WO.II krijgsgeweld getroffen steden, voor de bezoekersaantallen van deze steden heeft betekent?
  Vindt u dat de vergelijking tussen het forum en het Groninger Museum een geval appels-met-peren of ziet u veel overeenkomst (afgezien van de weerstand tegen postmodernistisch architectuur in het centrum van Groningen)?

  Gegroet

 • 2. Bert  |  15 januari 2011 om 19:55

  @Bert Berger: u bent dezelfde persoon die op het weblog van de heer Prummel reageert onder de naam Timmer. Uw schrijfstijl is onmiskenbaar.

 • 3. Timmer  |  20 januari 2011 om 21:38

  Gaan we ons historische centrum de vernieling inhelpen? En komen daardoor meer bezoekers van buiten de regio “de economische structuur van de stad en de regio versterken”?

  Laten we het cynische bestuur van Groningen zegevieren in hun poging het kleine, kwetsbare, maar nog steeds historische centrum met (post)moderniteit en kitsch vol te bouwen?

  Is de vergelijking tussen het Groninger Museum en het forum geen manke? En valt er over smaak niet te twisten?

  Op de vraag over smaak, kwam ik op Skyscraper city het goede en hier onderstaande antwoord tegen.

  Schoonheid is een plicht (Architectenweb magazine 9 april 2007)

  “De stadtjers van Groningen mochten van een culturele elite onlangs kiezen uit zeven manieren om de stad te slopen. Die elite heeft het smakeloze idee gehad de mening van de bevolking te willen horen over een zevental door hen gekozen modernistische architecten. De strop, de kogel, de stoel, de spuit, de gifbeker, de valbijl en de gaskamer werden verbeeld door zeven plannen voor een locatie op een binnenterrein naast de Martinitoren. Het gemeentelijke programma van eisen was veel te groot voor de locatie: geen van de modernistische architecten gebruikte status of aandacht om dit te kritiseren en een alternatieve distributie van het programma in de stad onder te brengen. In de 68 pagina’s tellende plantoelichting van de winnaars komt het woord ‘mooi’ en het woord ‘schoonheid’ niet één keer voor. De vakjury gebruikt het woord mooi slechts in de context van een ‘mooi dakenlandschap’ – een meer dan potsierlijke tekst wanneer je de maquette van het beoogde stadsgezicht ziet. Jan den Boer schreef in de Volkskrant een vlammende oproep aan de politiek om zich niet meer neer te leggen bij dogmatische voorselecties van welstandsadviseurs of rijksbouwmeesters, maar de zoektocht naar passende schoonheid centraal te stellen.
  Over smaak valt te twisten en over schoonheid des te meer. Smaak raakt – net als opinie, geloofsovertuiging en kunne – de integriteit van het individu, maar schoonheid is wat anders dan smaak of uitstraling, schoonheid ís. In een van de twee lezenswaardige artikelen in het boek Over Schoonheid (uitg. Waanders, 2000) stelt Auke van der Woud dat ‘een integrerend cultureel idee (dat modernistisch, traditionalistisch of een mix kon zijn)’ nu ontbreekt, met name in die sectoren waar publiek geld mee is gemoeid.
  In sommige architectenkringen is het dan ook à la mode om te pas en te onpas te roepen dat er in een plan enige lelijkheid moet zitten. Geestig genoeg zijn deze architecten er ook als de kippen bij die ‘broodnodige’ lelijkheid te willen verzorgen. Er schiet me geen andere vormgeverdiscipline te binnen waar een dergelijk nihilisme bon ton is. De beeldende kunst gaat ver – maar dat hoort zo langzamerhand bij een vrije kunst. Bij de vrije kunsten laat je gewoon links liggen wat je niet aanstaat, en dan nog houd je teveel over voor de rest van je leven. Als een urinoir op zijn kant beeldhouwkunst is gebleken, waarom is een in schijfjes gesneden haai in een tank met formaldehyde dat dan ook niet? De culturele perversie van media en kunsthandel heeft tussen Marcel Duchamp en Damien Hirst weinig nieuws opgeleverd.
  Schoonheid schept schoonheid en schoonheid is duurzaam. Iets moois, iets dat niet onverschillig laat, wordt beter onderhouden dan iets lelijks: schoonheid doet een beroep op haar rentmeester die schoonheid te onderhouden. Schoonheid is het ultieme middel waarmee het object (een voordeur, een kroonlijst, kozijn, stoel, beeld, schilderij, stofzuiger) buiten zijn functionele onmisbaarheid, zijn directe nut, zijn bestaan kan rekken.
  Victor Freijser heeft zich voor mij onsterfelijk gemaakt door ooit in twee minuten op de radio in begrijpelijk Nederlands uit te leggen wat er in Den Haag te genieten valt op de fiets in de stad. Elke dag weer. Schoonheid definieert ons, schoonheid is een plicht en elke dag dat we verzaken, is een schande”.

  Met vriendelijke groet

 • 4. Jan Seton  |  26 januari 2011 om 21:28

  @Berger: hartelijk dank voor de comlimenten voor mijn vragen. Ik hoop dat u weet dat ik het CDA vertegenwoordig en niet de CU; overigens kan ik uw opmerkingen over hen herkennen. Antwoord op uw vragen: Nee, in de financieel-economische analyses wordt de buitenkant van het Forum niet meegenomen. Interessante gedachte om na te gaan of een Forum met een ander uiterlijk misschien wel meer bezoekers zou trekken. Ja, ik beschouw discussies over het uiterlijk van Oostwand en/of Forum wel als een kwestie van smaak. Overigens heeft het CDA met andere fracties aan de bel getrokken over het aanzicht van de Oostwand, omdat we bang zijn dat het wel erg eenheidsworst zou kunnen worden. Ja, ik zie raakvlakken met de discussie van destijds over het Groninger Museum. Het klopt dat het CDA daar tegen was en later heeft moeten erkennen dat het museum op die plek wel een succes is. Wat nog niet wil zeggen (daar zijn de appels en peren) dat we dus ook maar voor het Forum moeten zijn!

 • 5. Bert  |  27 januari 2011 om 08:24

  Tja,,,, hoe hypocriet kan het CDA zijn. Patrick Brouns van Provinciale Staten vindt het niet kunnen dat de gemeente Winsum zomaar ineens de stekker uit de N361 heeft getrokken omdat de plannen al zo ver gevorderd waren. Diezelfde Patrick Brouns vindt het dus wel kunnen dat hij hoogstpersoonlijk mee heeft geholpen de stekker uit het Forum proberen te trekken??? Ik hoop dat het CDA flink op de vingers wordt getikt door de kiezer bij de prov. verkiezingen. Je hebt er op provinciaal niveau in elk geval niks aan.

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

mei 2024
M D W D V Z Z
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Meest recente berichten