Museum, Martini en Meerstad

27 december 2011

Het is opvallend dat in de afgelopen periode twee Groningse instellingen met grote waarde voor de Stad met tekorten naar buiten kwamen: het Groninger Museum (miljoenen) en de Martinikerk (tonnen). Verschil is wel dat het Museum direct bij de overheid, maar de Martinikerk bij de burgerij aanklopt voor ondersteuning. 

Wat sommigen (vooral aan de rechterflank) al voorspelden, maar anderen (links) niet aanwilden, is nu bewaarheid: de directeur van het Groninger Museum was op alle fronten creatief en het museum is zonder aanvullende steun van de overheid ten dode opgeschreven.

Ongeveer tegelijkertijd werd duidelijk dat de Martinikerk in zwaar weer is geraakt. Niet door al te ambitieuze en slecht gefinancierde plannen, maar doordat zwaar op subsidies voor het onderhoud wordt gekort, waardoor er een gat van 6 ton op de onderhoudsbegroting is ontstaan.

Ik vond het mooi om te zien dat de Martinikerk, als gebouw voor alle Stadjers, niet direct de blik naar het nabijgelegen Stadhuis of Provinciehuis wendde, maar naar de burgers. Een bijdrage van ons allemaal, zodat eenieder kan afwegen hoeveel hij bereid is te geven voor dit monumentale gebouw.

Voor het Groninger Musuem gebeurt dit (vooralsnog?) niet. De bal ligt bij gemeente en provincie en zo worden deze overheden opnieuw gegijzeld tegen het zeer onaantrekkelijke perspectief van een failliet museum. En zo betalen we allemaal mee aan het Museum, ongeacht uw of jouw opinie hierover.

En zo kunnen we de miljoenentekorten bij het Museum optellen bij al die andere tegenvallers waar het gemeentebestuur mee te kampen heeft. De laatste in die reeks is Meerstad, waarvan de gemeente Groningen alleen risicodrager wordt wat een slordige 50 miljoen extra gaat kosten. Zowel wethouder De Vries als collega Eikenaar (SP) geven aan dat hier in de raad nog een stevig robbertje over gevochten moet gaan worden. De hamvraag is: kan de gemeente dit allemaal aan en wie gaat de pijn lijden? Is dat de tram, of moet er opnieuw een Enexis-achtige escape aan te pas komen?

Het museum-fiasco laat zien dat het helemaal niet ondenkbaar is dat links (inclusief D66) z’n ogen te lang sluit voor de werkelijkheid, met alle extra risico’s van dien. Zeg nou niet, dat je niet gewaarschuwd bent…

Bericht onder: Zonder categorie

12 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Willem  |  27 december 2011 om 17:48

  Als ongelovige vindt ik dat de Martinikerk een stuk openlucht museum is waar we gewoon met zijn alleen voor zouden moeten betalen. Misschien wel het belangrijkste stukje historie van Groningen. Dat de gemeente daar op gaat bezuinigen om het wanbeleid van de damsterdiepgarage, boterdiepgarage, groninger forum, meerstad, ov-bureau, regiotram, groninger museum te betalen is een schande. Een monsterlijk forum dat tientallen miljoenen extra zal kosten moet worden gebouwd omdat het kenmerkend moet worden voor de Grote Markt, maar de historische Martinkerk laten ze verpauperen. Het is gewoon schandelijk wat voor prioriteiten het gemeentebestuur steld.Die glas inlood ramen zouden al tientallen jaren geleden in oorspronkelijke toestand moeten zijn hersteld.

  Hulde voor de Stadjers en mensen die het geld bijeenhalen om de Martinikerk te onderhouden. En dat geld zal vast niet grotendeels opgaan aan het salaris van een omhooggevallen directeur.

  De gemeente kijkt vooral wat voor prestige projecten ze zelf kunnen realiseren, want aan het behouden van de histoie valt er volgens hen geen eer aan te behalen.

  En dan durven ze ook nog te roepen dat het museum indirect geld in het laadje brengt. Ik geloof er geen bal van, volgens mij komen de bezoekers voornamelijk uit Groningen zelf. En die bezoekers geven echt geen 130 euro per persoon uit in de stad, de kostprijs van een kaartje zonder subsidie. Met subsidie kost een kaartje ongeveer 10 euro. Het enige succesvolle aan het museum is de loopbrug.

 • 2. Willem  |  27 december 2011 om 17:52

  Misschien is het een idee om een dikbetaald bestuur in de Martinikerk neer te zetten. Die krijgt dan een raad met toezicht. Af en toe een schilderijen tentoonstelling in de Martinikerk, maar vooral richten op het binnentrekken van subsidies. Vooral creatief zijn, de gemeente komt wel weer over de brug. Voor de directeur staat er een glansrijke carriere in het verschiet. Jarenlang een dik salaris binneharken en creatief boekhouden. En als de gemeente er dan genoeg van heeft kun je met pensioen van een dikke gouden handdruk. De directeur zal hoe dan ook flink zijn zakken kunnen vullen, ook bij wanbeleid.

 • 3. Arthur Kamminga  |  27 december 2011 om 18:07

  Mooi geschreven. Over waarschuwen gesproken: al bijna vijf jaar geleden waarschuwde professor Arnold Heertje voor de gebrekkige PPS-constructie rondom Meerstad. Hij wees er expliciet op dat bijna al het risico bij de overheidspartijen lag, wat hij onverantwoord vond. Destijds hebben de Gemeenteraad en Provinciale Staten willen en wetens zijn waarschuwingen genegeerd en vertrouwd op de mooie rapportjes van de heren Smink en Calon. Nu blijkt dat Heertje gelijk had en dat de mooie toekomstbeelden van Smink en Calon niet juist waren.

  Bij de Regiotram zie ik precies hetzelfde gebeuren: mooie rapportjes beloven bomen die tot in de hemel groeien. Maar in werkelijkheid klopt de onderbouwing van geen kanten: de business case is met kunstgrepen sluitend gemaakt en men beweert volstrekt ten onrechte dat een tram goedkoper is dan een bus. “Want in een tram kunnen 2x zoveel mensen als in een bus.” Men vergeet dan wel dat de bussen het overgrote deel van de tijd lang niet vol zitten. En gemakshalve rekent men ook de dure traminfrastructuur niet mee. Tja, met zo’n redenering kunnen we ook direct een metrolijn aanleggen, dat is dan nóg goedkoper.

  Ogen sluiten voor de werkelijkheid is niet exclusief voor links: bijna de hele raad slikte de afgelopen tijd alle mooie rapportjes voor zoete koek, zonder te controleren of de aannames en de methodes überhaupt wel kloppen. Het zou een enorme vooruitgang zijn als de Groningse politiek nu de stekker uit de Regiotram trekt vóórdat het misgaat. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe groter de schade zal zijn.

 • 4. Willem  |  27 december 2011 om 18:23

  Een REGIOTRAM kan misschien twee keer zoveel mensen vervoeren. De meesten moeten dan wel staan en de stoelen in een tram zijn harde plastic bakjes. In de STADSTRAM kunnen misschien evenveel mensen als in een gelede bus. En we weten allemaal dat die tram NOOIT de regio in zal rijden. Het is nu al duidelijk dat er de eerste jaren alleen een stdstram zal rijden, de eerste jaren zal er dus helemaal geen voordeel zijn. Eerder een nadeel omdat mensen binnen de stad directe verbindingen kwijt raken, minder comfortabel kunnen zitten en auto’s files zullen veroorzaken op diverse punten. Dat zie je al bij de steentilstraat, opeens staat alles vast. Door de tram zal dit versterkt worden, dan moeten de bussen door die filles in de binnenstad manoeuvreren, want de grote markt moest immers busvrij. Ik kan nu vast verzekeren dat ze z.s.m. de busen weer over de grote markt sturen omdat die anders geen kan meer op kunnen. Dus dan is dat stokpaarje ook achterhaald. Ze kunnen beter elektrische bussen gaan inzetten. Ze noemen het alleen regiotram zodat omnliggende gemeenten mee gaan betalen en het provinciebestuur instemd met de enorme uitgaven. Al die rapporten zijn dus gebasseerd op inelkaar geknutselde rapportjes. En zoals Arthur al aangeeft, de meeste tijd zitten de bussen geeneens vol. In de vakanties is het helemaal rustig. Wat beter zou werken is als ze de bussen weer in de regio laten rijden en rechtsreeks naar Zernike in plaats van alles via het station te vervoeren.

 • 5. Vorschlaghammer  |  28 december 2011 om 00:50

  …”Ik vond het mooi om te zien dat de Martinikerk, als gebouw voor alle Stadjers, niet direct de blik naar het nabijgelegen Stadhuis of Provinciehuis wendde, maar naar de burger”…

  Tegen de achtergrond van bijvoorbeeld het Blue Moon-fiasco (5 miljoen gulden) word ik er vooral verdrietig van.

  De zaken die voor de stad in het algemeen, en voor de stadjers in het bijzonder belangrijk zijn, komen nu dus op de post “goede doelen” van de individuele stadjers.

  Overbodige incrowd feestjes voor een klein clubje van direct-belanghebbende PvdA-ers worden gefinancieerd met middelen die door belastingen gegenereerd zijn… en daardoor dus gebruikt zouden moeten worden op een manier waardoord het totale nut geoptimaliseerd wordt.

  Over de off-topic regiotram:

  Zou het niet een idee zijn om een debat over groeicijfers voor het het OV, op de raadsagenda te zetten? Kan nu toch via een burgerinitiatief?

  Zetten we mannen als Willem Middelkoop, Kees de Kort, Arnold Heertje tegenover de illusionisten van Goudappel en Coffeng.

  Kunnen te optimistische typjes als Inge Jongman zien wat er overblijft van groeicijfers gebaseerd op de economische data van voor de kredietcrisis.

  Na zo’n middagje blijven onzin-argumeten als de ” x-factor” en “dames-met-mantelpakjes” over. De extra reizigers als gevolg van spoorlijn Groningen – Heerenveen zijn (mag ik tenminste aannemen) in prognoses doorgestreept.

  Niet dat de tram ooit zal rijden. Maar de kans op het platslaan van het Glaude (anno 1888) is redelijk groot. En dit is meer dan genoeg reden om je als stadjer te verzetten tegen de tramplannen. Mede door het Glaude is de Herewegviaduct een mooie plek. Een mooi plekkie naast een bijna onverteerbaar lelijk stationsgebied.

  Met vriendelijke groet

 • 6. O. Kars  |  28 december 2011 om 23:43

  Mooi stuk, meneer Seton.

  Over de Martinikerk hoeft u zich geen zorgen te maken en over het museum ook niet; geen Groninger die het belang van die twee niet inziet. Dat Van Twist de boel verprutst heeft (net als de toezichtscommissie overigens), doet daar niets aan af. Het Museum heeft een dermate hoge toevoegende waarde aan de Stad dat een faillissement o.i.d. niet tot de reële mogelijkheden behoort, mijns inziens.

  Zo zou het ook met de tram moeten zijn, natuurlijk. Van alle projecten die in de plan- of vroege uitvoerfase zitten, is dat het project dat daadwerkelijk iets toevoegt aan de Stad. (Het gefulmineer van Kamminga en Willem ten spijt). Het Forum; men probeert het wel, maar men slaagt er maar niet in om te vertellen wat dat nou precies aan meerwaarde levert. Meerstad, idem.

  Allicht is de tram het duurst, maar de vraag moet zijn welke zaken de meeste toegevoegde waarde bieden, niet welke zaken het duurst zijn. Welk probleem wordt ermee opgelost. Voor het Forum en Meestad is daar geen eensluidend antwoord op te verzinnen. Voor het project RegioTram wel; dat is het bereikbaar houden van de binnenstad. Een vraag die de Stad al sinds halverwege de jaren zeventig bezighoudt.

  Qua “Eneco-constructie” is al geopperd om de spoorlijn naar Heerenveen te schrappen. Ik weet niet of dat verstandig is, omdat bij die spoorlijn niet alleen de belangen van Groningen, maar ook die van Drachten, Heerenveen en feitelijk het hele Noorden gelden. Maar aangezien het Forum en Meerstad het point of no return blijkbaar al zijn gepasseerd, kan het in het belang van de Stad (en, arrogant gezegd, daarmee het hele Noorden) zijn om die spoorlijn voorlopig uit te stellen.

 • 7. Willem  |  29 december 2011 om 13:25

  O. Kars, de point of no-return. Dat was ook bereikt in Amsterdam bij die metrolijn. Hadden ze beter af kunnen kappen want die wordt gewoon 2 of drie keer zo duur. Voor die bedragen hadden de bestuurders nooit ingestemd. Zo zal het met de ‘regio’tram ook gaan. Voordat die uberhaupt de regio in kan zal blijken dat dat honderden miljoenen zal gaan kosten omdat het niet over bestaand spoor kan. De vraag is eigenlijk waarom je met een regiotram over treinrals zou willen, laat ze eens investeren in treinen met toiletten en de frequentie opvoeren zodat je in de spits niet hoeft te staan. Investeren in treinen kan nu al. Dathele ‘regio’ ram idee is een fabeltje waar de Stadjers de dupe van zijn. Zowel financieel alswel doordar directe verbindingen verdwijnen. Er waren zelfs mensen die voor de tram waren omdat ze dachten dat de fiets dan mee kon. Daarop liet mevrouw Dekker, die altijd liet weten dat fietsen meekonden, onlang weten dat vouwfietsen geen probleem zijn… Je weet wel, van die vouwfietsen die in een aktetas passen. Wat een humor en fantasie heeft die dame zeg.

  En dan rolstoelgebruikers, in diverse landen heb je gewoon bussen waar mensen met een rolsoel eenvoudig meekunnen. Gaat heel snel een liftje naar buiten en binnen 1 minuut staat de rolstoel in de bus. Heb ze zelfs gezien in zogenaamde derdewereldlanden. Je vraagt je af waarom er niet allang zulke bussen in Nederland rondrijden.Waarschijnlijk omdat ze liever magnetische zweeftreinen willen en regiotrammen die nooit de regio in gaan. Koop gewoon een elektrische bus met rolstoellift. Is ook beter, door de vergijzing kunnen bussen beter dichter bij de mensen stoppen dan dat ze honderden meters verder moeten lopen naar een halte. Je vraagt je ook af waarom die tram over de grote markt moet, schijnbaar is het niet erg als mensen honderden meters verder moeten lopen naar een halte, maar is het heeeeel erg als ze aan het begn van de winkelstraat uit moeten stappen in plaats van aan het eind.

 • 8. O. Kars  |  29 december 2011 om 15:09

  Willem, als je dat allemaal wilt geloven, dan moet je vooral je gang gaan. Als de bestuurders van de stad maar weten hoe het echt zit en zich niet laten leiden door de onderbuikargumenten en azijnzure meningen, is het wat mij betreft prima. :o )

 • 9. Vorschlaghammer  |  29 december 2011 om 20:53

  Geachte heer Seton.

  Men hoeft geen onheilsprofeet te zijn om te zien dat problemen van de wereldeconomie onhoudbaar beginnen te worden. De Westerse Wereld torst een schuldenlast van veertig triljoen Amerikaanse dollar.
  De door de FED, BoE en nu ook door de ECB gevolgde oplossingsrichting…het in de tijd verplaatsen van het probleem al ware het een blikje dat steeds vooruit getrapt kan worden… is een schijnoplossing die ervoor zorgt dat het probleem alleen maar groter wordt.

  Een schuldengebaseerd geldsysteem (sind Thomas Woodrow Wilson) kan door de rente, slechts blijven bestaan bij een exponentiele groei van de schulden. Aangezien de Chinezen hun eigen grote problemen, en hun drie triljoen niet aan ons gaan uitlenen, kunnen we slechts nog gered worden door Marsmannetjes. Als deze al zouden bestaan.

  M.a.w. Binnen een paar jaar, zal na een even spectaculaire als catastrofale periode van hyprinflatie in de VS, de wereldeconomie in een jaren dertig achtige depressie gaat geraken.

  In het beste geval megawerkloosheid en onrust. In het slechtse geval chaos, gaarkeukens en mondiale oorlogen.

  Welk ramp-scenario ook werkelijkheid wordt, de samenlevingen hebben behoefte aan vertrouwen in hun leiders/bestuurders.
  Ook door de lokale situatie is het vertrouwen van de burger in het publieke bestuur weg.

  VVD Marc Bouwmans vond zijn eigen plekkie belangrijker dan de financieen en het aanzien van het historische centrum van onze stad. En speelde, gedekt door de goedbetaalde D’66′er Terlouw het smerige spelletje van de PvdA mee.
  Een spelletje dat niet anders is dan het vuile sluitstuk van een proces dat is ingezet is met een schandalig gemanipuleerd “referendum” (o.a. volgens Piet Huisman)

  De makers van de “Nuloptie” hebben zich nog ingehouden.

  Afgezien van een klein clubje direct-belanghebbenden en een wat grotere groep passanten (de voor onze stad zo noodzakelijke studenten) heeft elke Groninger het gevoel dat het Monstrum ons via een bijzonder smerig spel door de strot wordt geramt. Dat het voorkomen van reputatieschade van brokkenpiloot Smink, en dat de belangen van bevriende “architecten” en bouwbedrijven samen belangrijker zijn dan het algemeen belang van de stadjer.

  De Stadjer die wel eens op bezoek is geweest in Innersdijk of Coendershof, heeft geen boodschap aan die honderden miljoenen kostende verzameling hobby’s van een clubje niet-Groningers aan de Grote Markt, het Zuiderdiep en uit de Wolthorn.

  Ook al wordt de zorg met andere middelen betaald dan de peperdure incrowd zuipfestijnen in het Museum. Het beeld is wel dat de politieke klasse die de Sociaal Democratie (PvdA) is, de schouders ophaalt bij de gruwelijkheid die “Pyama-dag” heet

  Voor Niet-Stadjers als O.Kars… Innersdijk en Coendershof zijn verzorg / verpleegtehuizen in respectievelijk de Noord-Oostelijke Beijum en in de Zuidelijke wijk Coenderborg.

  In de hoop dat het aanzet tot het een beginnend herstel van vertrouwen in lokale politiek, roep ik Jan Seton op om een pact te sluiten met de plaatselijke VVD, Stadspartij en SP. Om met dit pact een frontale aanval op de lokale PvdA in te zetten.

  Zaak is dat Drees en Cohen-stemmers wordt uitgelegd dat de GRV niet om de hoogte van de studiefinanciering of AOW gaat. Maar wel om historische panden, betaalbare studentenhuisvesting ook op Suikerfarbriek-terrein, en het aantal deeltaxi-zones gaat

  De lokale PvdA die met de Wolthoorn als hoofdkwartier, en zijn tentakels door de hele stad, voor grote financiele ellende (gaat eraan komen), vernieling van heel veel fraaie bebouwing en een terecht wantrouwen in, en afkeer van het lokale bestuur heeft gezorgd.

  Gebruik makend van gapende wonden en braakliggende vlakte aan de Grote Markt, en de Artikel 12-status, moet de PvdA gehalveerd kunnen worden bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen. Kan het herstel van de stad betekenen. Weg met die politieke kleur op alles wat van de gemeente is. Groen en Wit zijn de kleuren van deze stad

  Met vriendelijke groet

 • 10. Willem  |  30 december 2011 om 04:56

  @O. Kars , als jij denkt dat er de komende jaren nog honderden miljoenen beschikbaar zijn om voor een ‘regio’tram een aparte spoorbaan aan te leggen dan moet je maar in die fabels blijven geloven. Als je kijkt naar de oplopende kosten van recente projecten zoals meerstad, blauwe stad,, euroborg, museum, parkeergarages, sozawe en tal van andere projecten, dan weet je dat de geld potjes op zijn, verbrast. Neem daarbij de financiele crisis en je weet dat de landelijke overheid ook bankroet is en het niet zal gaan betalen voor een REGIOtram. Er is de komende tijd gewoon geel geld, duurt minimaal 20 jaar voor de schulden zijn afgelost. Belachelijk dat ze een regionale spoorlijnen naar Heerenveen laten vervallen voor een stadstram in Groningen. De provincies zouden eens wakker moeten worden.

  En dan geld naar een forum, wat door meneer Verkwist de hemel werd ingeprezen. Maar het Groninger museum moet nu dus bezuinigen en heeft helemaal geen geld om geld te stoppen in het Forum. Gelukkig is het scheepvaartmuseum verstandig geweest en heeft zich niet laten meeslepen, die moeten mooi in die historische pandjes blijven zitten.Berstandigste is om een pas op de plaats te maken en de zuiderzeegelden genbruiken om de mislukte priojecten te financieren, dan is het geld al op. Maar wat ze liever doen is de belastingen weer verhogen zodat de werkende stadjers het weer kunnen ophoesten en de belastingen het hoogste in het land blijven. Er gaat niets boven de belastingen in Groningen.

 • 11. Vorschlaghammer  |  30 december 2011 om 10:34

  Willem

  Sommigen zijn zo geobsedeerd door hun hobby als … als tram, of moderne kunst… dat de tunnelvisie waardoor ze getroffen worden, er voor zorgt dat zinnige argumenten van anderen voor hen niet meer te zien zijn.
  Ze kunnen simpelweg niet zien dat een sterk veranderde economische situatie, gevolgen heeft voor de vraag naar hun hobby. Dat de vraag naar hun hobby – anders dan zij denken – niet autonoom groeit.

  Gisteravond op internet nog een paar interviews van Jim Rogers door de BBC gezien. En als ik deze reactie af heb, ga ik het tweede deel van “How the west went bust” (eveneens BBC) bekijken. Deel 1 eindigde met…”Turn off the light, the party is over”…van Willie Nelson. Hopelijk eindigt het laatste deel vrolijker.

 • 12. antiforum  |  30 december 2011 om 18:15

  Kan Seton nog eens aangeven waarom de aannames van van Twist over het Forum, anders dan het museum, wel realistisch en geloofwaardig zouden zijn (concept, exploitatie, bezoekcijfers) ? Waarom legt Seton dit verband niet? De visie van van Twist was bepalend bij beide cultuurprojecten.Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

augustus 2020
M D W D V Z Z
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Meest recente berichten