Eén zwaluw

10 september 2007

“PvdA:stad moet Stadjers voortaan serieus nemen”. Een grote kop in de krant, op basis van een PvdA-weblog. Daaronder: heel herkenbare teksten over bewoners die zich bij het plan ‘De Brugwachter’ terecht overvallen voelden, bewonersparticipatie die beter benut moet worden en ter nuancering een citaat over de ongewenste niet-in-mijn-achtertuin-mentaliteit. Al met al een prima bijdrage, maar laat en het is ook allemaal al eens eerder gezegd, onder meer door SP en CDA. Interessanter is het om te weten of de PvdA nu echt óm is, of dat het nu alleen om “De Brugwachter I” gaat. Oftewel: één zwaluw maakt nog geen zomer.

Ik kan natuurlijk blij zijn met deze move van de sociaaldemocraten, en dat ben ik ook wel. Maar tegelijkertijd ben ik op m’n hoede. Want wat zeggen De Rooij en Spakman eigenlijk?

Er staat wel dat de ’stad’ Stadjers voortaan serieus moet nemen, maar: ’stad’? Bedoeld wordt natuurlijk: de gemeente, of preciezer: het college van B&W. Want het is toch dit college van B&W, met bouwwethouder Frank de Vries (PvdA) voorop, dat bij ’De Brugwachter’ de nu door De Rooij en Spakman gehekelde inspraakprocedure zo veel steken heeft laten vallen?!

Als de PvdA-fractie haar stellingname serieus meent, dan is dit een ferme tik op de vingers van het college en in het bijzonder wethouder De Vries. Want “inspraak mag niet verworden tot een hinderlijke onderbreking van voorgenomen bouwplannen”. Dat is het dus blijkbaar de afgelopen periode wel geweest. Dat komt aan bij een wethouder die diezelfde bouwplannen in z’n portefeuille heeft.

Daar kennen we er trouwens nog wel een paar van, van die voorgenomen bouwplannen. Neem nou de Kempkensberg, de overeenkomsten zijn legio. Ook daar problemen met de hoogte. Ook daar voelen omwonenden zich overvallen door collegeplannen, zijn er gebreken in de inspraak en ook daar is sprake van massaal en georganiseerd verzet. Gaat de nieuwe PvdA-doctrine daar nu ook op en moet De Vries dat plan ook intrekken? Je zou toch zeggen van wel.

En dan de SP. In de commissie lieten ze gebeuren dat de PvdA mooie woorden kon spreken over bewonersparticipatie, terwijl van de coalitiepartijen de SP dit juist als speerpunt heeft gekozen, getuige de initiatieven Bouwen aan vertrouwen (samen met het CDA) en Eerder beginnen. D’r op en d’r over, zou ik hebben gedaan als ik de SP was en de woordvoering van de PvdA had aangehoord. “Waarom komen jullie er nu pas achter”, had ik gevraagd, maar in plaats daarvan zei Jasper Schaaf (SP) dat er wel een schepje bovenop had gemogen.

En nu? Ik moet nog zien dat de PvdA-fractie de nieuw ingeslagen weg volhoudt, ook bij andere projecten als bijvoorbeeld de Kempkensberg. En ik moet ook nog zien of De Brugwachter, met wat kleine aanpassingen in de tweede ronde niet toch gewoon doorgaat. Ja, GroenLinks mag dan straks wat ecologische toezeggingen krijgen, maar bij een fundamenteel andere kijk op inspraak gaat het voorlopig nog om één zwaluw.

 

Bericht onder: Zonder categorie

5 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Eelco Eikenaar  |  11 september 2007 om 09:19

  Volgens mij zei Jasper Schaaf ook dat dit bouwproject mede de aanleiding was om het initiatiefvoorstel ‘eerder beginnen’ in te dienen.

 • 2. Kees Huizenga  |  11 september 2007 om 15:13

  In het Collegeprogramma 2006-2010 staat op pagina 7:
  “Het realiseren van sterke buurten waar de mensen sámenleven. Waar betrokkenheid, samenhang en cohesie vergroot worden. En waar de bewoners zoveel mogelijk zelf bepalen wat er met de woonomgeving gebeurt. Dat is de inzet van het college de komende jaren.” Einde citaat.
  Zie: http://www.groningen.nl/assets/pdf/Collegeprogramma%202006-2010.pdf

  De dienst RO/EZ en het college van B & W dienen vooroverleg (zie: “Eerder beginnen” van de SP-fractie) en wettelijke inspraak niet te zien als lastige hinderpalen, maar als middelen om sociaal draagvlak te genereren voor een beleidsvoornemen of project. Zie het positief!

  Indien de Stadjers door het openbaar bestuur serieus worden genomen, krijgt de gemeente er “vertrouwen” voor terug. “Vertrouwen” moet men verdienen door goed en voorbeeldig gedrag. Dat weet elke ouder, opvoeder, onderwijzer en sociaal pedagoog. Nu nog de gemeente Groningen…

  De wijken De Hunze en Van Starkenborgh zie ik als prachtige voorbeelden van “betrokkenheid, samenhang en
  cohesie”. Van grote gemeenschapszin. Het navolgen waard…

 • 3. Jan Seton  |  12 september 2007 om 09:50

  Eelco: dat klopt. Maar ik betwijfel of die opmerking bij PvdA of publiek enige indruk heeft gemaakt. Straks gaat de PvdA nog met bewonersparticipatie aan de haal!

 • 4. Jan Seton  |  12 september 2007 om 09:53

  Kees, het paradoxale gegeven doet zich voor dat een omstreden plan als De Brugwachter leidt tot extra saamhorigheid in de omgeving, gezien het georganiseerde verzet. Lijkt me niet helemaal wat in het collegeprogramma bedoeld is…

 • 5. Kees Huizenga  |  12 september 2007 om 12:01

  @ Jan Seton: Anderzijds lijkt het me logisch en voorspelbaar toe dat een omstreden stedenbouwkundig plan, dat volledig is gefinancierd door een projectontwikkelaar, tot verzet en krachtenbundeling leidt. Een voldongen feit heeft immers tot gevolg dat de buurt of wijk gaat “steigeren”. Zie: “Operatie Achtertuin”.

  In juni 2005 verkocht projectontwikkelaar Polderland BV de grond bij het brugwachtershuisje e.o. bij de Korrewegbrug aan J&R Vastgoed, de projectontwikkelaar van woningcorporatie IN. Op 25 oktober 2005, na slechts vier maanden, lag er een volledig uitgewerkt bouwplan van Erick van Eegeraat Associated Architects uit Rotterdam inzake “De Brugwachter”. Hoe kan dat zo supersnel? Het grote boekwerk was in te zien tijdens de inspraakavond van 11 januari 2007.

  “Eerder beginnen” als cultuur- en communicatieomslag

  In dit verband is het initiatiefvoorstel van de SP van 18 oktober 2006 erg belangrijk. Door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2007 bijna volledig overgenomen naar aanleiding van een raadsvoorstel van het college van B & W. Dit aangenomen voorstel vraagt om een grote cultuur- en communicatieomslag bij de diensten OCSW (terzijde: ook inzake de sluiting van het Natuurmuseum als “sociaal project”!!!) en RO/EZ.
  Ik citeer “Eerder beginnen” op de pagina’s 4 en 5:

  “Klassieke en nieuwe vormen van participatie

  Een soms terugkerende discussie is of de participatie moet worden uitgevoerd door een bestaande bewonersorganisatie of dat nieuwe participatievormen moeten worden gezocht.
  Vuistregel moet hier zijn dat beide vormen oké zijn! Voornaamste regel, dat het streven moet zijn zoveel mogelijk burgers grondig bij het proces te betrekken. Per project of wijk zijn dan verschillende keuzes en activiteiten nodig. Een goede regie kan mogelijke dilemma’s hier oplossen. Criteria zijn dus het bereik en de kwaliteit van ieders inbreng, niet de vorm waarin dat gebeurt.
  Voor zowel de meer klassieke en als vernieuwende vormen bestaat de uitdaging steeds weer en ook tussentijds nieuwe mensen te werven!
  Bij specifieke projecten zijn specifieke groepen van belang, zoals bij wijkvernieuwing de huurdersvereniging, bewonersvereniging, bewonerscommissies of wijkraad. Zo bij sociale projecten bijvoorbeeld cliëntenorganisatie en bij ecologische aspecten milieuorganisaties.
  In wijken waar opbouwwerk is, heeft dit de professionele taak bij te dragen vormen te vinden van een goede match van acties en de inbreng van verschillende participanten.

  Dus: zoek de voor een bepaalde buurt beste vormen van participatie, zowel bekende als vernieuwende.” Einde citaat.

  Op pagina 4 staat tevens: “Vroegtijdigheid en sterke participatie leiden tot een betere communicatie en zo mogelijk tot een beter plan. Daarbij blijft duidelijkheid noodzakelijk over specifieke beslissingsbevoegdheden.” Einde citaat.

  Zie:
  http://groningen.sp.nl/pdf/Initiatiefvoorstel%20Participatietoets.pdf

  Vraag

  Is “Eerder beginnen” van toepassing op de torenflat Waterknoop, het voorontwerp-bestemmingsplan Meerstad-Midden en de torenflats bij de Kempkensberg/Het Sterrebos?

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

februari 2021
M D W D V Z Z
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Meest recente berichten