Raad en Forum

03 februari 2007

De uitkomst is helder, bij zowel publiek als vakjury komt het ontwerp van NL Architects met afstand als beste uit de bus. En het college heeft zich in een extra B&W-vergadering direct achter deze uitkomst geschaard. Heeft de democratie gezegevierd?

Burgemeester Wallage mocht het afgelopen vrijdag live op Radio 2 vertellen: het gemeentebestuur (hij bedoelde: het college) had de voorkeur van publiek en vakjury overgenomen. Op OOG-TV ging hij nog verder: de beslissing was wel gevallen, de raad kan eigenlijk niet anders dan instemmen.

Ik vind dat een vreemde positie, zeker voor iemand die naast collegevoorzitter ook voorzitter van de raad is. Want waar zijn de genuanceerde uitspraken uit het begin van de procedure gebleven, toen de raad nog een eigen afweging mocht en moest maken?

Nee, dan zijn de uitspraken van collega Jacqueline Kinds een stuk correcter. Natuurlijk is het zo: we hebben een fantistische procedure gehad, de Martinikerk was een populaire attractie, er is goed gecommuniceerd met bevolking, er is veel gestemd, niets dan lof voor het college. Maar – en dat zegt Kinds er ook bij - een automatisme is de keuze van de raad niet. Er valt nog wel wat af te wegen. Want hoe scoort het ontwerp als het gaat om de kosten, duurzaamheid en toegankelijkheid, hoe zit het met het onderhoud van het gebouw?

Daar komt nog bij dat zaterdag in de krant stond dat de voor het ontwerp zo kenmerkende Bentheimer zandsteen om ARBO-technische redenen niet gebruikt mag worden. Wat nou als juist het gebruik van deze zandsteen voor het publiek een doorslaggevende factor voor de keuze voor dit ontwerp is geweest?

Terug naar het principe: Wallage reduceert de besluitvorming in de raad tot een formaliteit, terwijl Kinds naar mijn mening met haar correcte observatie meer recht doet aan de komende besluitvorming in de raad.

Want stel dat we dit vaker zouden gaan doen, heeft de raad dan alleen nog een eigen inbreng als publiek en vakjury van mening verschillen? Ik vind dat de gemeenteraad dan verwordt tot een soort arbiter, terwijl het een democratisch gekozen vertegenwoordigend orgaan is, dat mandaat heeft om keuzes te maken. Een mandaat ook dat gebaseerd is op veel meer stemmers dan de stemronde voor de Forum-ontwerpen.

Ik heb met volle overtuiging ingestemd met de gevolgde procedure, ik wist dat er van zowel publiek als vakjury een uitkomst zou liggen. Maar ik vond en vind dat de raad zichzelf, ondanks deze duidelijke vingerwijzingen niet bij voorbaat buitenspel moet zetten.

 

 

 

Bericht onder: Zonder categorie

12 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Ulfert Molenhuis  |  04 februari 2007 om 22:08

  Zonder afbreuk te willen doen aan het grote succes van de prensentatie en het hoge kwaliteitsgehale, kan ik me voorstellen dat de gemeenteraad zich juist zorgen zou moeten maken over de invulling van het gebouwencomplex. Dat is toch wel heel erg mager en de burgers uit de stad moeten hiervoor (weer) heel diep in de buidel tasten.

 • 2. ej  |  05 februari 2007 om 21:23

  De raad moet zich nimmer buitenspel laten zetten. Je plaatst je als raad alleen wel in een lastige positie wanneer je duidelijk aan burgers vraagt hun voorkeur uit te spreken, maar vervolgens wel met een eigen (andere) afweging komt. Dan krijgt de burger het gevoel dat hij voor niets zijn voorkeur kenbaar heeft gemaakt. Volgens mij moet je in het begin van van zo’n voorkeursmeting veel beter duidelijk maken dat het er alleen om gaat te vernemen wat de burger wil, en dat dat oordeel vervolgens naast alle andere afwegingen (zoals kosten ed.) geplaatst wordt in de uiteindelijke afweging door de raad. Dan is het voor de burger duidelijk (die geeft slechts een advies) en kan de politiek dat advies ook zonder blikken of blozen naast zich neerleggen op basis van de afweging van alle argumenten. Nu is naar mijn mening voorafgaand aan de enquete al veel te veel door de politiek duidelijk gemaakt dat zij zich conformeren aan de voorkeur van het publiek.

 • 3. Jan Seton  |  06 februari 2007 om 22:31

  Ulfert, jouw zorgen over de invulling van het gebouw hoor ik van meer kanten, en niet alleen vanuit financieel perspectief. Is inderdaad iets om goed in de gaten te houden.

 • 4. Jan Seton  |  06 februari 2007 om 22:37

  EJ, wat jij zegt, is ook wel gebeurd, maar is in een ander daglicht komen te staan doordat publiek en vakjury het volstrekt eens zijn. Dan is het erg moeilijk om de formele afwegingsbevoegdheid die de raad heeft, overeind te houden. Iets wat wel moet, ook vanwege eventuele volgende raadplegingen.

 • 5. bert westerink  |  07 februari 2007 om 11:11

  Hele goede stellingname Jan. Van Jacqueline Kinds als voorzitter van een collegeondersteunende fractie al helemaal. Waar een referendum de raad al niet ter zijde mag schuiven, geldt dat nog meer voor dit soort ’stemadviezen’. Het idee dat de stemmen van allerlei niet-inwoners van de stad meer bepalend zouden zijn dan de eigen gemeenteraad.
  Ik heb niet met de stemming meegedaan omdat het onderscheid tussen dit soort stemadviezen en die van ‘Boer-zoekt-vrouw’ programma’s veel te weinig wordt gemaakt.
  “We zijn door het oog van de naald gekropen”. Dat was de verzuchting die geslaakt werd aan de collegetafel toen duidelijk werd dat de publiekskeuze voor het Waagplein-ontwerp van Natalini, binnen de financiele randvoorwaarden kon worden gebouwd !

 • 6. Jan Seton  |  07 februari 2007 om 12:08

  Bert, bedankt voor je reactie! Je legt terecht een verbinding met referenda en de publieksenquête over het Waagpleinontwerp; dat is inderdaad eenzelfde discussie geweest. En ja, het is mooi dat Jacqueline Kinds (PvdA) de juiste rolverdeling voor ogen houdt!

 • 7. Kees Huizenga  |  07 februari 2007 om 13:04

  Jan, ik ben het volledig met je eens. Idem dito met mevrouw J. Kinds van de PvdA-fractie. Ik verwijs in dezen naar artikel 27 van de Gemeentewet, dat luidt: “De leden van de raad stemmen zonder last”.

  De leden van de raad dienen een eigen afweging te maken. Anders wordt getornd aan de autonomie en de wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Van burgemeester J. Wallage had ik meer niveau verwacht. Alsof de gemeenteraad onderdanig is aan de electronische wil des volks (de zgn. e-wil)! Een internetpublieksenquête mag geen “automatische”, dwingende en loden last(geving) of hovaardig c.q. eenzijdig dictaat richting de gemeenteraad zijn. Wallage miskent de zelfstandige bevoegdheid van de gemeenteraad, gegeven art. 108 van de Gemeentewet.

  Zie verder mijn opmerkingen voor OOG TV van 31 januari j.l. en mijn reacties op de weblog van de heer Elco van der Wilt van D66 (zie aldaar ook de link van Bert … naar de uitzending van OOG TV).

 • 8. Simone  |  07 februari 2007 om 14:28

  De raad moet niet meer pretenties hebben dan nodig is. Volk en jury hebben een keuze gemaakt, nu is het aan de raad het gebouw te toetsen, of er in voorwaarden aan te stellen. Als de raad geen volkskeuze of jury had willen hebben, had ze er in eerste instantie niet mee moeten instemmen.

  En doe dat toetsen eens goed. Ik kan me een gebouw heugen dat door de raad is gekozen en goedgekeurd, en er al na een decennium uit ziet alsof het een eeuw oud is.

  Het Groninger Museum: het meest opvallende deel ziet er design-wijs uit als een bouwval. Het pand lekt al vanaf dag 1. De gebruikte materialen slijten, verkleuren en worden vies. Het dek van het bruggetje ziet er uit als een oost-europese mislukking waardoor fietsers en voetgangers om de gaten en gladheid heen moeten proberen te manouvreren.

  En wat te denken van de gele steentjes? Ze zijn gevaarlijk glad, vriezen stuk, zijn vaal en grauw geworden. Grote delen zijn al herhaaldelijk vervangen, opgeruwd. Financieel debacle nummer zoveel.

  Zo, nu aan het werk ipv jullie tijd en ons geld verdoen aan oogkleppen gekonkel over elkaar.

 • 9. Kees Huizenga  |  08 februari 2007 om 14:21

  Bij nader inzien is de voorbarige reactie van burgemeester J. Wallage in strijd met de zogenaamde “dualisering van het lokaal bestuur”, zoals in maart 2002 landelijk ingevoerd. Als voorzitter van het college van B & W mag Wallage uiteraard een mening hebben. Het college van B & W kan de raad voorstellen om de opdracht aan NL Archtitects te gunnen. Wethouder Frank de Vries heeft dit op vrijdag 2 februari j.l. bevestigd.

  Burgemeester Wallage is tevens voorzitter van de gemeenteraad. Nota Bene: dit is per definitie in strijd met de “dualisering van het lokaal bestuur”, aangezien het college en de raad een “duale verhouding” met elkaar hebben. Daarom ben ik principieel voorstander van een raadsvoorzitter uit de geleding van de raad.
  Wallage mag als voorzitter van de raad, maar tevens als voorzitter van het college van B & W (!), het niet doen voorkomen alsof de raad eigenlijk geen andere keuze heeft dan het college “automatisch” te volgen. Of zoals jij zegt Jan: “De raad moet zich niet bij voorbaat buitenspel laten zetten.” De reactie van burgemeester Wallage voor OOG TV valt daarom als redelijk onzorgvuldig, onjuist, ontijdig, monistisch en regentesk te kwalificeren. Kortom: “oude politiek”! Uit oogpunt van professionele overheidscommunicatie niet erg slim…

 • 10. Jan Seton  |  08 februari 2007 om 17:00

  Simone, niet meer pretenties dan nodig is: eens, maar om nou alle pretenties overboord te zetten gaat mij wel wat ver. Jouw opmerkingen over de financiën en het onderhoud kan ik alleen maar onderstrepen.

 • 11. Jan Seton  |  08 februari 2007 om 17:02

  Kees, daartegenover staat dat ik heb begrepen dat de burgemeester gisteren in een item bij OOG-TV heeft aangegeven dat ik formeel gelijk heb, maar de feitelijke situatie natuurlijk wel zo is zoals hij eerder had aangeduid. Dat vind ik een passende en genuanceerde reactie op mijn weblog.

 • 12. Kees Huizenga  |  08 februari 2007 om 17:21

  Het blijft een bestuursnorm dat een burgemeester in algemene en formele zin niet mag heersen over de toekomstige besluitvorming van de gemeenteraad.

  De raad besluit op geheel eigen wijze en Wallage dient hier niet op vooruit te lopen! Anders wordt de raad feitelijk “buiten spel” gezet! Dan wordt jouw terechte vrees inderdaad werkelijkheid…

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

februari 2021
M D W D V Z Z
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Meest recente berichten