Plat

23 oktober 2008

Het was niet de meest gelukkige week voor wethouder Verschuren (SP). Eerst hoorde ik hem op Radio 1 de noodopvang voor asielzoekers in Groningen verdedigen, maar staatssecretaris Albayrak (PvdA) slaat de deur keihard dicht. En het voorstel over de flatscreens voor minima viel ook niet overal goed.

Een Groninger wethouder op de landelijke radio komt niet vaak voor, maar nu hoorde ik toch echt de Brabantse tongval van Peter Verschuren op Radio 1. Op locatie op de noodopvang, met het pleidooi deze langer open te houden, zolang het Rijk niet voor iedereen opvang regelt.

Nee hoor, was het antwoord van Albayrak in antwoord op PVV-vragen in de Kamer. De noodopvang gaat gewoon volgens planning eind 2009 dicht. En bovendien was het de opvatting van een enkele wethouder en niet van het college.

Zo, daar kon Verschuren het mee doen. Het lijkt mij toch dat de door hem geuite opvatting ook door collegeleden van andere politieke kleur wordt gedeeld. Stuurt Verschuren nu Wallage (ook PvdA) op Albayrak af?

Het tweede persmoment van Verschuren ging over de flatscreens voor de minima. Weer via de radio, nu Radio Noord, zei hij dat hij de vergoeding voor TV’s voor minima wilde verhogen, omdat ze recht hebben op een flatscreen. Tumult alom, verergerd door deze manier van uitdrukken. VVD “belachelijk” en CDA “overdreven” in de gordijnen en linkse partijen die het een prima voorstel vinden. 

Toen kreeg Verschuren hulp van partijgenoot Jannie Visscher. Het gaat hier om een landelijke NIBUD-norm en er was volgens haar immers door de raad een motie aangenomen om de normen tot NIBUD-niveau te verhogen? Helaas pindakaas, RTV-Noord groef de stukken op en zag al snel dat de GroenLinks-motie destijds (juni 2007) was afgewezen. Zelfs de SP was tegen! Reactie Visscher: de motie is misschien toen wel afgewezen, maar de meerderheid van de raad is voor. Ja, zo ken ik er nog een paar, begin er dan niet over!

Conclusie: twee keer een platte discussie en werk aan de winkel voor de coalitie. Het zou zo maar kunnen leiden tot twee moties, waarvan ik er één wellicht wel en de ander zeker niet zal steunen. Uitlokking zegt u? Nee hoor, het zou mij tegenvallen als deze moties intussen niet al in voorbereiding zijn.

Bericht onder: Bestuur, uitkeringen

10 reacties Voeg eigen reactie toe

 • 1. Bert  |  23 oktober 2008 om 22:17

  Hoe kun je krom praten wat recht is. De raad was in 2007 in grote meerderheid tegen en naar dus blijkt zelfs de SP. Dat de raad toch voor zou zijn omdat niet is geprotesteerd tegen een brief is flauwekul. Als je in 2007 nog een motie hebt gehad waarbij de raad in meerderheid tegen iets is dan geeft het geen pas dat een jaar later er door te drukken met een brief en daarmee hopend op onoplettende raadsleden. Ik kan niet anders concluderen dat we hier te maken met een voor tv jokkende wethoudster. Ze heeft zichzelf ermee want de geloofwaardigheid wordt er niet groter op en dat is jammer.

 • 2. Bert  |  23 oktober 2008 om 22:22

  Nu de Sociale Dienst toch in de belangstelling staat is het denk ik goed dat de politiek eens kijkt naar deze dienst. We hebben een forse Sociale Dienst in Groningen (500 personeelsleden) en ondanks de dalende werkloosheid van de afgelopen jaren, het kennelijke tekort aan werknemers in Nederland (getuige alle Oosteuropese werknemers die we nodig hebben) en de strengere wetgeving (WWB) blijft de Sociale Dienst in Groningen op volle toeren draaien. Als het aantal bijstandsgerechtigden daalt is het vreemd dat er nog steeds zoveel mensen werken bij deze dienst en als het aantal niet daalt is de vraag waarom dat aantal niet daalt gezien voornoemde omstandigheden. En waarom heeft uitgerekend deze dienst een gebouw nodig van 100 miljoen (2 ton per ambtenaar die werkzaam is bij de dienst). Allemaal vragen die op zich belangrijker zijn dan die 450 euro voor een tv.

 • 3. Bert  |  23 oktober 2008 om 22:25

  Tot slot nog het volgende (ook geplaatst bij Betty de Boer):

  Naast al het gedoe rondom de 450 euro voor een tv hebben we begin deze maand de commotie gehad rondom de ‘ studie’ reis van 13 ambtenaren van de Sociale Dienst naar New York. Het bleek mij nu dat deze studiereis wordt georganiseerd door Divosa (een vereniging van managers bij met name Sociale Diensten).

  In principe kan dus iedere gemeente mensen met die studiereis meesturen a pakweg 3000 euro per persoon. Interessant is nu of de gemeente Groningen en dan in het bijzonder de Sociale Dienst ook mensen heeft ingeschreven voor deze studiereis. En los van deze studiereis organiseert Divosa meer van dit soort reizen over zo’n beetje de hele Westerse Wereld. Lijkt me niet dat Groningen daar aan mee hoeft te doen. Veel kennis kun je ook opdoen uit literatuur en aanvullend mailcontact. Als er daarna toch iemand heen moet dan kan dat ook een beperkt clubje zijn van 2 of 3 personen en moet er een hele goede reden voor zijn.

 • 4. Bert  |  23 oktober 2008 om 22:30

  Toevoeging voorgaande reactie: de studiereis van die 13 ambtenaren betrof de Sociale Dienst van de gemeente Drechtsteden in Zuid Holland.

 • 5. Joost  |  24 oktober 2008 om 09:31

  Eén motie is inderdaad al in voorbereiding…

 • 6. Ulfert Molenhuis  |  26 oktober 2008 om 00:04

  Het standpunt van deze wethouder over de noodopvang voor asielzoekers is al veel langer bekend en door hem uitgesproken. De centrale overheid zal toch eerst met verantwoorde en acceptebele oplossingen moeten komen alvorens ook in de stad Groningen een grote groep vaak nog jonge asielzoekers op straat te zetten. Op dit gebied valt deze wethouder helemaal niets te verwijten en zou het de CDA-fractie als christelijke partij, die juist oog moet hebben voor de zwakkeren in onze samenleving, prijzen hem hierin te steunen. Nu krijgen deze mensen in ieder geval door de steun van de gemeente Groningen, met directe hulp van de stichting Inlia en anderen onderdak, voedsel, kleding, medische noodhulp, juridische bijstand en scholing.

 • 7. Kees Huizenga  |  27 oktober 2008 om 13:08

  Het DvhN van 24 oktober 2008

  Citaat DvhN, pagina 9: “In maart van dit jaar heeft het stadsbestuur een brief gestuurd aan de raad over de vergoeding van (onder meer) een televisie. De raad heeft vervolgens niet aan de rem getrokken. In die brief wordt verwezen naar een motie die een jaar eerder is ingediend tijdens een raadsvergadering (van juni 2007, KBH). Het stadsbestuur schreef dit:
  ‘Uw raad heeft vorig jaar bij motie gevraagd of de bedragen (…) in de Nibud-prijzengids als uitgangspunt voor verstrekking van bijzondere bijstand voor de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen konden worden gehanteerd.’
  Wat het stadsbestuur er in de brief aan de raad NIET bij vertelt, is dat de in 2007 door SP en GroenLinks ingediende motie is verworpen.” Einde citaat uit het DvhN.

  Hochheitsverwaltung

  De gemeenteraad van Groningen is door B&W van Groningen aldus onjuist, onvolledig, onzorgvuldig, eenzijdig, ontijdig en terughoudend ingelicht. Zeer belangrijke informatie over het verwerpen van die SP/GroenLinks-motie over de bijzondere bijstand conform de Nibud-normen heeft B&W in maart van dit jaar bewust achtergehouden om zijn eigen wil door te zetten. Dit is pure Hochheitsverwaltung. Hovaardig bestuur dat de gemeenteraad misleidt, miskent en niet serieus neemt. Het gaat om het wezen van gemeentedemocratie.

  De WOB: informatie uit eigen beweging

  Bovendien heeft B&W van Groningen de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) overtreden. Ik doel op artikel 8 lid 1 van de WOB: “Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.” Het gaat om democratische bestuursvoering met hoofdletters!

  Relatie met de politieke cultuur op het stadhuis

  De oud-burgemeester van Zuidhorn, de heer mr. L.J. Klaassen, tevens oud-lid van de RO/EZ-trojka, schrijft in zijn uitmuntend “Deelonderzoek Informatievoorziening gemeenteraad, verhouding tussen college en raad (de politieke cultuur)” van 4 december 2007 in aanbeveling 4:
  “De raad moet kunnen uitgaan van het basisvertrouwen dat relevante politieke en bestuurlijke informatie onverwijld en zonder terughoudendheid aan de raad wordt verstrekt.” De gemeenteraad heeft deze aanbeveling overgenomen in december 2007. Dat “basisvertrouwen” heeft wethouder Peter Verschuren geschonden. Waarvan akte.

  Motie van wantrouwen

  Een motie van wantrouwen tegen wethouder Peter Verschuren lijkt me daarom alleszins gerechtvaardigd, tenzij deze wethouder tijdens de raadsvergadering van aanstaande woensdag zijn oprechte excuses voor zijn autoritaire en eigenzinnige handelwijze aanbiedt. VVD en CDA hebben een interpellatie (een spoeddebat) aangevraagd.

 • 8. Kees Huizenga  |  27 oktober 2008 om 22:27

  Correctie: onder het tussenkopje “Hochheitsverwaltung” moet staan: de GroenLinks-motie. Er staat “SP/GroenLinks-motie”, gegeven het citaat uit het DvhN.
  Feit is dat deze motie op 20 juni 2007 – blijkens de door jou gegeven link, Jan – alleen werd gesteund door GroenLinks, D66 en Student & Stad. Samen goed voor acht zetels in de gemeenteraad.

  Het Flatscreen TV-besluit van wethouder P. Verschuren van 20 oktober 2008 berust objectiveerbaar/kenbaar op politiek drijfzand! Een zeer smalle politieke basis…

 • 9. Jan Seton  |  27 oktober 2008 om 23:37

  @Ulfert: De CDA-fractie heeft al vaker, tegen landelijk beleid in, de lijn van het college op het gebied van opvang van asielzoekers gesteund. Dat ben je toch niet vergeten? Wij in ieder geval niet.

 • 10. Ulfert Molenhuis  |  28 oktober 2008 om 15:21

  Beste Jan,

  Natuurlijk ben ik dat niet vergeten, maar ik weet ook nog heel goed dat er toen geen enkele reactie op het voorstel van de stadgroninger CDA-fractie kwam uit Den Haag. Op dit punt is het helaas nodig dat onze bewindslieden en 2e -Kamerleden op hun verantwoordeljkheid moeten worden gewezen en dat ook de raadsleden van de gemeente Groningen goed moeten weten wat er met deze groep asielzoekers in de stad aan de hand is. De verantwoordelijk wethouder heeft iedere steun daarin hard nodig en die krijgt hij u ook van het CDA! Dat is winst!

Plaats uw reactie

Verplicht

Verplicht, verborgen

Trackback dit bericht  |  Voeg RSS link toe


Kalender

december 2022
M D W D V Z Z
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Meest recente berichten