Berichten in de categorie 'wijken'

Van geen wijken

Het is toch weer wonderbaarlijk: komt er vanuit de wijken Gravenburg en De Held een goed uitgewerkt plan voor een jongeren- annex buurtcentrum voor deze wijken, schiet het college het bij monde van wethouder Van Schie (PvdA) zonder pardon af. Dit terwijl wethouder De Vries (ook PvdA) in april vorig jaar nog zei dat hij de wens voor voorzieningen in de nieuwe wijken bij Hoogkerk steunde! Ik begrijp het niet meer.

Wat heeft dit college nog meer nodig om eens serieus naar een initiatief van burgers uit de nieuwe wijken te kijken? Mooier kan je het toch niet krijgen?! Waarom een initiatief dat wijken aantrekkelijker maakt, ook voor de gezinnen die we zo graag aan ons willen binden, in de kiem smoren?

En politiek is het pad ook al geëffend: zie de uitspraken van wethouder De Vries, geen loze kreten maar gebaseerd op een leefbaarheids- en veiligheidsenquête van de gemeente en enquêtes van de bewoners zelf. Zie ook de motie van CDA en VVD, die bij de begrotingsbehandeling is ingediend. Met de PvdA levert dat een meerderheid op in de raad voor voorzieningen in wijken die het college ook zegt te willen!

Maar nee, het college wil van geen wijken weten. Er zijn al voorzieningen in Hoogkerk en Vinkhuizen en er komt misschien wel iets bij de nieuwe school in het Reitdiep. Nou, ik weet niet wat voor idee het college bij buurtvoorzieningen heeft, maar in mijn woordenboek staat een buurtvoorziening toch echt in de buurt. En dan zo’n initiatief afschepen met een basketbalveld en/of hangplek voor jongeren, ik vind het ongelooflijk. Als initiatiefnemer zou ik me nu ook afgeserveerd voelen!

Gelukkig hebben we geen burgerinitiatief nodig om dit soort zaken in de raad te agenderen: ik pak deze handschoen op en ga er vanuit dat in ieder geval de VVD, maar ook andere fracties serieus naar dit initiatief willen kijken.

1 reactie januari 24th, 2009

Iets vragen

Aan de rand van het winkelcentrum Vinkhuizen was het fris, de bladeren vielen en windvlagen striemden ons gezicht. Opeens was daar een vriendelijke stem: “Mag ik u iets vragen?”. Collega-raadslid Dick Hukema (PvdA) wilde van mij weten wat ik van de wijk Vinkhuizen vind. Het bleek dat hij en zijn actieve fractiegenoten Spakman en Oost meningen over de wijk aan het inventariseren waren onder het winkelend publiek. Een mooie vorm van lokale democratie, en ook één die wat opleverde.

“Wat ik van de wijk vind? Ik dacht dat ik mocht zeggen wat ik van jullie vind!”, probeerde ik nog, maar dat was niet de bedoeling, het ging nu niet over de partij. Toen ik zei dat het parkeerterrein te vaak vol is, bleek dat een veel gehoorde klacht. Opvallend genoeg werd in Vinkhuizen, naast parkeren, tekortschietend beheer en onderhoud veel genoemd.

In Beijum hoor ik zulke geluiden al langer en ze worden ook sterker. Dan gaat het om winkelwagentjes in de sloot, vuilniszakken naast de container, maar ook te veel groen op/in/boven de stoep. Er wordt onderhouden maar het rendement ervan is te laag en het effect te kort om op te kunnen boksen tegen de natuur, ondanks verwoede inspanningen van verschillende Beijumers om de openbare ruimte in hun eigen omgeving schoon te houden.

En zo moet het natuurlijk ook niet. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (in het Stadhuis vaak BORG genoemd) is een kerntaak van de gemeente en dat moet gewoon goed. Hier wreekt zich het gegeven dat dit duurzame college iets anders verstaat onder ‘extra geld voor groen’ en te weinig investeert in het onderhoud van wegen, stoepen en struiken.

Ook het extra geld in de begroting 2009 is slechts een doekje voor het bloeden, en zal niet tot veel applaus in Beijum en Vinkhuizen leiden. Het is uiteraard van harte welkom maar echt te weinig om het beheer en onderhoud weer structureel op niveau te brengen. Het is goed dat ook de grootste fractie in de raad dit signaal vanuit Vinkhuizen heeft gekregen. Eens zien of dit helpt om het onderhoudsbudget in de begroting eens stevig te verhogen. Ik zal het eens vragen…

Reageer oktober 18th, 2008

Next level

Het was eigenlijk te mooi weer om een convenant te ondertekenen: op de terugweg fietste ik door de stad, waar werd gewinkeld, geflaneerd, en waar de terrassen volzaten; in het park voor de rechtbank verzamelden zich studenten in gala. Vlak daarvoor zat ik met wijkbestuursleden, ambtenaren en bestuurders in een warme zaal in de Oosterpoort. Dat moet dus wel iets bijzonders zijn geweest…

En dat was het ook, bijzonderder dan sommige van de aanwezigen dachten. Want veel sprekers benadrukten dat we er met dit convenant met de wijkorganisaties niet zijn en dat er nog steeds fouten gemaakt zullen worden (instemmend geknik in de zaal).

En dat is inderdaad waar: het succes van een vruchtbare samenwerking tussen gemeente en wijkorganisaties zit niet in teksten, papier of plechtig geschreven handtekeningen. Het succes zit in een structureel gewijzigde houding ten opzichte van de wijkverenigingen, een oprecht serieus nemen, interesse in andermans mening en een open oog voor door bewoners aangedragen alternatieven.

En juist dat is waar we de betekenis van dit document niet weg kunnen nuanceren. Ja, we hebben de spelregels opnieuw gedefinieerd, maar dat is niet zomaar een stapje in een langlopend proces waarin we elkaar nog geregeld tegen zullen komen. Nee, met dit convenant maken we afspraken die tot verplichtingen leiden: het zal echt anders moeten gaan!

Het ondertekende convenant is daarom niet zomaar een stap, dat zou te vrijblijvend zijn. Het is een onderscheidende keuze, onder uitsluiting van andere keuzes. Een volgend level, en je kunt niet meer terug.

Een cynicus zou zeggen: “bestuurders weten niet van wijken”. Maar ik ben optimistisch; als we er met de juiste mentaliteit hard aan trekken, maakt die bijeenkomst in de Oosterpoort echt verschil.

 

Reageer mei 22nd, 2008

Email@lert

We zijn er al jaren mee bezig, en eindelijk lijkt het nu ook in Groningen van de grond te komen: e-mailalert. Een toepassing uit het digitale tijdperk die bewoners inschakelt bij de veiligheid in de eigen wijk. Zowel in Beijum, de Hoornse wijken als Lewenborg (3 van de 7 pilotwijken) zijn concrete zaken opgelost mede dankzij input van bewoners die reageerden via e-mailalert. En de Ombudsman gaat ook al met e-mail aan de gang.

Een aantal jaar geleden was het al politiek ‘in’ om te roepen dat bewoners van de wijken meer invloed op de veiligheid in de eigen omgeving moesten krijgen. De terugkeer van de buurtagent, maar ook de instelling van klantenpanels zijn daar een voorbeeld van. Het digitale broertje van deze twee, eerst SMS-alert, later emailalert, is echter lang blijven hangen.

Dat deed extra zeer, omdat politiekorpsen in andere regio’s flinke successen boekten met SMS-alert. Verschillende keren heb ik de bal in de lucht gehouden en aandacht gevraagd voor deze toepassing. En we hebben ons graag door de politie laten overtuigen van de pluspunten van e-mailalert, maar zagen tot nu toe nog zo weinig resultaat.

Op 16 april kregen we een brief over de voortgang en ik vind de voorlopige resultaten heel positief: vanaf de start van de pilot (december vorig jaar) tot nu hebben zich in de pilotwijken in totaal 1368 abonnees aangemeld. Er zijn 100 meldingen gedaan die variëren van meldingen van ergernissen en overlast, via complimenten voor het initiatief tot daadwerkelijke bijdragen aan het oplossen van zaken, bijvoorbeeld vernielingen rond Oud en Nieuw. En ook andersom kon de politie meldingen kwijt, onder meer over het verkeer in de wijk.

Ik ben blij met dit eerste resultaat, het smaakt naar meer en het geeft de burger moed! Diezelfde burger wordt nog meer bediend, want de Ombudsman gaat dit jaar extra aandacht besteden aan de afhandeling van mailtjes door de gemeentelijke diensten. Ik weet niet waar de in-box van e-mailalert precies staat, maar ik weet wel dat die ook de komende tijd heel goed in de gaten gehouden wordt!

Reageer april 17th, 2008

Volgend bericht


Kalender

september 2023
M D W D V Z Z
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Berichten per maand

Berichten naar categorie