Berichten in de categorie 'raad'

Bomen

De afgelopen raadsvergadering ging over de binnenstad en bomen. Natuurlijk maakte de oppositie gebruik van de draai van de PvdA-fractie over de garage onder de Noordwand. De daartoe door CDA en VVD ingediende motie werd†echter niet gesteund door de PvdA, die†ook geen millimeter ruimte kreeg van SP en GroenLinks. Anders was het toen het over bomen in de binnenstad ging, en PvdA, CDA en VVD elkaar toch vonden.

‘Geborneerd’ noemt Jan Spakman (PvdA) de reacties op het amendement dat in de laatste minuten van de raadsvergadering van september is aangenomen. En dat is nog een ingehouden reactie op de kwalificaties die we van de ChristenUnie, SP en GroenLinks toegevoegd hebben gekregen.

Ik heb er†helemaal geen moeite mee dat andere fracties het niet met ons eens zijn, maar het maakt nogal verschil hoe je†daar mee omgaat.†”Dit amendement kost weer een boom”†(Michel Marion, SP) was†ludiek, maar daar bleef het niet bij. De reactie in het persbericht†van GroenLinks, ook de partij die het meest last heeft van het amendement, kent de hoogste zuurgraad. Begrijpelijk, want hun feestje is verstoord door een meerderheid van de raad en dat zijn ze niet gewend.††

Goed nieuws is weer dat Miedema c.s. hebben aangekondigd bij de begroting een amendement in te dienen voor†extra dekking†om zo toch de geplande 50 bomen toch te kunnen realiseren. Dat is nou precies wat PvdA en CDA bedoeld hebben! Als je dan toch 50 bomen extra†in de binnenstad wil hebben, zorg dan voor geld voor het planten ťn het onderhoud.

Ik geef toe, het aantal van 50 is niet heel groot om een principiŽle strijd over onderhoud over te voeren, maar†de situatie is nu eenmaal niet 100% duidelijk. “Er is al een potje voor” zegt Miedema bij OOG-TV, waarmee hij toch†de financiŽle consequenties nuanceert. Maar als ik David de Jong moet geloven, lopen de onderhoudskosten zo hoog op,†dat er†door het amendement geen enkele boom in de binnenstad bij komt.

Hoe dan ook, het PvdA/CDA-amendement heeft†op verschillende manieren stenen in vijvers gegooid. We zullen†bij de begroting zien hoe hoog de golven zijn.†

5 reacties september 27th, 2008

Alle hens aan dek

Het was al eerder voorspeld: de ontwikkeling van de binnenstad, de bereikbaarheid en het parkeren zijn lastige kwesties voor deze coalitie van PvdA, SP en GroenLinks. Eerder al heeft de PvdA-fractie†op dit beleidsterrein al blijk gegeven van heel redelijke en zinnige opvattingen (kabelbaan, parkeren langs de Diepenring), maar die zijn tot nu toe in coalitieverband†in rook opgegaan. Is het nu weer de SP die ervoor zorgt dat de PvdA terug in het hok moet?

Wethouder Dijkstra (PvdA) heeft met zijn opmerkingen over een parkeergarage onder de Noordwand†olie op het continu smeulende vuur van de bereikbaarheid gegooid.†Het is natuurlijk niet voor niets geweest dat het zo lang duurde voor de binnenstadsvisie er was. Het college komt er niet†uit omdat de PvdA wel de noodzaak tot investeren in de bereikbaarheid inziet, maar†met†de SP (vindt ‘een likje verf’voor de Noordwand voldoende) en GroenLinks (opvattingen over auto’s bekend)†coalitiegenoten heeft die geen millimeter willen wijken.

De gang van zaken is opvallend: eerst geeft EZ-wethouder in de commissievergadering een opvatting weer die blijkbaar niet door het college gedeeld wordt. Vervolgens komt de SP, die je in diezelfde vergadering nauwelijks gehoord hebt, nota bene met schriftelijke vragen, die na spoedberaad van het college de dag erna met een korte brief worden beantwoord. Komt allemaal niet heel professioneel over, het is alle hens aan dek, pompen of verzuipen.

Cruciaal in deze kwestie is wat†de PvdA-fractie vindt. Als Jaap Dijkstra dan niet de opvatting van het college vertolkte, dan misschien toch wel die van de PvdA-fractie? Nee, de sociaal-democraten†moeten zich nu echt gaan afvragen hoe ze deel kunnen uitmaken van een links college, zonder op bereikbaarheidsgebied steeds door SP en GL gegijzeld te worden en en passant de stad op slot te†zetten.

De afgelopen week werd bekend dat de PvdA in het kader van haar nieuwe verkiezingsprogramma wil weten wat de Stadjer vindt. Het lijkt me dat de Stadjer nu wil weten wat de PvdA vindt!

2 reacties september 20th, 2008

Croma

Zo. Augustus 2008; we zijn over de helft van deze raads- en collegeperiode. Een aardig moment om het eerste linkse experiment sinds de roerige jaren ‘70 tegen het licht te houden. Hoe gaat het met de college en hoe staan de verschillende fracties ervoor, zo aan het begin van het vergaderseizoen 2008-2009? Een analyse.

De gemeenteraad van Groningen kent al decennialang een latente linkse meerderheid. Natuurlijk door het forse PvdA-aandeel in de raad, maar ook door de SP en GL (en hun voorgangers). En als je de gematigd linkse D66 en†ChristenUnie (eerder: GPV) meetelt, is er steeds een getalsmatige meerderheid geweest voor een links stadsbestuur.

Toch is dit maar zelden voorgekomen; pas in 2006, na gelijktijdig verlies van CDA/VVD en winst van PvdA/SP kreeg het†roemruchte linkse college†van Wallage en Van den Berg (PvdA)†een opvolger in het huidige college van opnieuw Wallage en Dekker (GL).

Dat het zo lang duurde voor er weer een nieuw links†college kwam, heeft natuurlijk ook een reden. Een college dat volledig uit linkse partijen bestaat, heeft (net als een volledig rechts college overigens) de neiging in onbalans te raken. Niet alleen op inhoudelijke issues, maar ook omdat men in elkaars electorale vijver zit te vissen.

Dat hebben we de afgelopen twee jaar ook gezien:†links komt er niet uit†met de bewonersparticipatie, ondanks†de goede intenties van de SP. En†bijvoorbeeld bij kwesties als parkeren en bereikbaarheid zit de PvdA†lastig, omdat politieke steun van CDA en VVD in het college ontbreekt. Derde voorbeeld: de voortdurende wedstrijd tussen GL en SP wie het duurzaamst en het groenst is (tussenstand: SP staat verrassend voor).

In de eerste twee jaar van een collegeperiode zijn deze problemen nog goed te handlen: veel overleg en elkaar niet teveel kietelen, dan gaat het best goed. Resultaat is een mat en flets college en weinig profiel voor coalitiepartijen in de raad. De GL-fractie is de uitzondering op deze regel (hulde) en heeft tot nu toe dan ook het meest†met de PvdA gekibbeld.

Bij het college is het intussen net als met Croma: het wil maar niet spetteren. We moeten het vorige college niet gaan verheerlijken, maar met wethouders als Smink (PvdA), Schuiling (VVD)†en Paas (CDA)†viel er toch heel wat meer te beleven in en buiten het Stadhuis! Met links en rechts samen in een college†had je toen in een halfjaar meer vuurwerk dan we nu in†het laatste†anderhalf jaar hebben gehad.

Maar er is hoop: we zijn de tweede helft van de raadsperiode ingegaan. Er zal geprofileerd en geoogst moeten worden, terwijl†de landelijke peilingen voor met name de PvdA en SP†ťn de financiŽn zwaar tegenvallen. Leuke linkse ideetjes moeten wijken of de OZB moet fors omhoog. Dit zal vooral voor†de grootste collegepartij PvdA een harde dobber worden.

De begroting 2009†in november zal daarom de eerste echte inhoudelijke testcase zijn voor dit college. Gaat het toch nog spetteren?

Reageer augustus 23rd, 2008

Sportief

Het zal je maar gebeuren; burgemeester Walage liet†zich afgelopen woensdag in het debat over de brand in de Euroborg van†zijn sportiefste kant zien, en gaf toe dat ook de gemeente (brandweer, politie) steken had laten vallen. Vervolgens wordt†hij een dag later door de KNVB alsnog op een wel heel stevige manier pootje gehaakt over het WK 2018. Vervelend genoeg, maar waarom moet ‘de coalitie’ zich er nou mee bemoeien?

Het ging zo goed in de raadscommissie F&V. Wallage toonde zich groot genoeg om toe te geven dat de stadionbrand meer was dan “een onhandige samenloop van omstandigheden” zoals hij daags na de brand had gezegd. En ook het gemeentelijk aandeel in deze kwestie bleek groter dan eerst uit de beeldvorming naar voren kwam. Prima discussie,†alle fracties tevreden, zelfs geen debat in de raad meer nodig.

Maar dan gisteren. Dat†secretaris-generaal Been van de KNVB ons waarschuwt dat we het WK 2018 gaan missen als we geen stadion kunnen leveren van minstens 40.000 toeschouwers, is fair, maar dat hij daarna begint met lelijke kwalificaties over politieke moed en draagkracht, is niet zo sportief meer.

Want kijk maar eens naar de huidige situatie in de Stad: een nagelnieuw stadion dat wel wat wordt uitgebreid, maar bouwkundig nooit de 40.000 zal kunnen halen en een gemeentekas die (na 2 jaar!) geen†nieuw stadion†mogelijk maakt, en waar er zelfs over veel geringere investeringen voor de amateursport (Sport in beeld) al geruime tijd politieke discussie wordt gevoerd.

Wat een gedoe dus allemaal, terwijl ieder weldenkend mens kan uitrekenen dat een Groningse garantie voor die 40.000 toeschouwers binnen de door de KNVB gehanteerde†termijn†(”enkele maanden”)†onbereikbaar is. En†er is geen†enkele burgemeester die met zijn bevlogenheid die 20.000 extra stoeltjes erbij kan regelen. Ik ben helemaal niet te beroerd om dit college eens van te weinig daadkracht te betichten, maar ik kan deze uithaal van de KNVB-secretaris†echt niet volgen.

Ik was ook†heel verbaasd over†de gezamenlijke reactie van de coalitiepartijen. Waarom hier zo snel de gelederen over gesloten, terwijl er al eerder kritiek†is geweest op het bastion van de drie coalitiepartijen? Inhoudelijk ligt het college hierover niet onder vuur, dus doet de verdediging wat overdreven aan.†Want ook voetbalkenner en oppositiegenoot Geert Spieker (Stadspartij) ziet in dat het niet kan: “We zijn gewoon niet groot genoeg”. Sportief.

2 reacties augustus 22nd, 2008

Imagoschade

Met verbazing heeft de SP kennis genomen van de onrust die is ontstaan onder chauffeurs van Arriva in de stad Groningen. Volgen een aantal vragen over schending van de CAO, arbeidsproductiviteit en afspraken waar Arriva zich aan moet houden. En dat voor een gemeenteraadsfractie. De SP is nu wel echt helemaal het spoor bijster.

Het is niet de eerste keer dat de SP vakbondsachtige vragen stelt. Het is nu eenmaal een vakbondsachtige partij, die op een vakbondsachtige wijze is georganiseerd,†daar goed werk mee verricht en†ook veel†succes mee heeft. Maar nu zijn ze toch echt doorgeschoten:

Wat het college vindt van het bericht van Arriva om afgesproken loonsverhogingen ter discussie te stellen, of dit een schending van de CAO is, of het college misschien ook vindt dat minder ADV leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en nog het allermooist: of het college Arriva hier via het OV-bureau ook op wil aanspreken; het zijn vakbondsvragen, maar wat heeft de SP-gemeenteraadsfractie of het college van B&W hier nou toch in den vrede mee te maken?!

Interessant is†hoe†je deze vragen moet uitleggen. Is de SP van mening dat de vakbonden het niet aankunnen en†steun uit de gemeenteraadsbankjes nodig is? Verwacht de SP dat het college zich gaat mengen in een CAO-conflict, of nog sterker, daarin partij kiest? En breder: heeft deze fractie geen gemeentelijke vragen meer te stellen?

Aan het eind van de vragen informeert de SP nog naar het risico op beschadiging van het imago van het OV en dat zou dan ook de link met de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur zijn. Dat terwijl je†je naar mijn mening, als het om het gemeentelijk belang gaat, vooral zorgen moet maken over de vraag of we niet weer een staking krijgen waardoor veel Stadjers†de bus moeten missen (of dit nou de schuld is van de directie of de chauffeurs). Dat is pas schade!

Neem me niet kwalijk, ik ben ook vakbonds- en GO-lid en heb†natuurlijk gevoel voor rechten van werknemers, maar ik heb er alle vertrouwen in dat†CNV en FNV dit goed aanpakken.†Wij gaan niet over een arbeidsconflict en dat is maar goed ook! Ieder z’n vak en schoenmaker blijf bij je leest. Het moet toch niet gekker worden!

1 reactie augustus 15th, 2008

Volgend bericht Vorig bericht


Kalender

augustus 2022
M D W D V Z Z
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Berichten per maand

Berichten naar categorie